Het Praathuis - The House of Talks

Het grootste & gezelligste postduiven forum van België & Nederland, waar "Duivensport een nog fijnere hobby is!" THUISBASIS van de DUIVENRUILCLUB!

Het is momenteel Zo Jul 05, 2020 21:53


Forumindex » FONDCLUBS & ORGANISATIES » NPO & AFDELINGSNIEUWS » NPO en AFDELINGEN


Plaats een nieuw onderwerp Dit onderwerp is gesloten. U kunt geen berichten wijzigen of nieuwe reacties plaatsen.  [ 16 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2  Volgende
Auteur
Zoeken naar:
Bericht

Offline
Stamtafel asdoffer

Geregistreerd: Za Mei 09, 2009 18:31
Berichten: 3292
Woonplaats: Combinatie vd Bosch - Grolleman, Landgraaf

Bericht Geplaatst: Ma Apr 18, 2011 12:59 
Omhoog  
Namens afdeling 10 zijn de kiesmannen:Richart Joling, Pietergast en reserve Aart Bakker.Algemene Vergadering NPO (20 juni 2011)


In de bijlagen (met muis naar menu kiesmannen gaan) vindt u de stukken voor de Algemene Vergadering NPO, welke gehouden wordt op maandag 20 juni 2011.

De kiesmannen van afdeling 10 (P. Gast en R. Joling) zullen instemmen met het voorstel van bestuur NPO (punt 4) en zullen stemmen tegen het voorstel van afdeling 11 (punt 5)

Het afdelingsbestuur is unaniem van mening dat het gelijktijdig deel uit maken van het bestuur NPO en het zijn van voorzitter van een afdeling niet acceptabel is.

Zowel afdeling 11 als ook het NPO bestuur hebben het in hun voorstel over een structuurwijziging binnen de NPO. Het bestuur van afdeling 10 is het hiermee eens. Wij denken dat dit bij het huidige NPO bestuur in betere handen is en dat dit de snelheid ten goede komt, dit wel met in achtneming van de zorgvuldigheid. Hoe eerder wij deze situatie achter ons laten hoe beter.

Met vriendelijke groeten,

P. Gast en R. Joling

 Profiel E-mail  

Offline
Stamtafel asdoffer

Geregistreerd: Za Mei 09, 2009 18:31
Berichten: 3292
Woonplaats: Combinatie vd Bosch - Grolleman, Landgraaf

Bericht Geplaatst: Zo Mei 29, 2011 22:34 
Omhoog  
De nationale inkorfcentra's zijn weer bekend:

De volgende vereniging zijn de NIC's voor alle vluchten:

ver. 0108,0109, 0137,0303, 0305, 0312, 0328, 0342, 0356De volgende vereniging alleen voor Orleans en Morlincourt:

ver. 0307, 0309, 0310, 0311, 0318, 0325, 0329, 0331, 0334, 0339, 0341, 0351, 0362, 0363, 0402, 0431Vereniging. 0415 ALLEEN ORLEANS!!!!!

 Profiel E-mail  

Offline
Stamtafel asdoffer

Geregistreerd: Za Mei 09, 2009 18:31
Berichten: 3292
Woonplaats: Combinatie vd Bosch - Grolleman, Landgraaf

Bericht Geplaatst: Vr Okt 28, 2011 11:30 
Omhoog  
Afdeling Noord Oost Nederland.

Verslag algemene ledenvergadering 26 februari 2011.
1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom, in het bijzonder de aanwezige jeugdleden.
De jeugdleden hebben onder begeleiding een uitstapje gemaakt naar de duivenmarkt in Lier. Dit was een groot succes en levert misschien nog de nodige nieuwe jeugdleden op. De voorzitter bedankt de jeugdcommissie voor hun werk.
We hebben een roerige tijd achter de rug. Mede veroorzaakt door alle perikelen rondom de constateersystemen en enkele opmerkingen in het NP-Orgaan. Het afgelopen seizoen is er met 3 rekenbureaus gewerkt. Er was een goede en open samenwerking met WPROL en Pigeon Village. Compuclub is het hele seizoen nalatig geweest. Afspraken worden niet nagekomen.
Het is nu 5 weken voor aanvang van het seizoen. Sommige liefhebbers zijn al gestart en anderen moeten nog beginnen. Afgelopen tijd zijn er 100 leden om verschillende reden gestopt. Dit heeft consequenties voor de aantal ingekorfde duiven. 900 leden van de afdeling 10 zijn boven de 60 jaar. De komende jaren heeft dit gevolgen voor de afdeling 10. Een daling van de vrachtprijs zit er daarom dit jaar niet in.
Tijdens alle perikelen rondom de rekenaar bleek dat de penningmeester alle financiële zaken voor de samenspelen regelt. Per direct regelt de afdelingspenningmeester dit niet meer. De samenspelen hebben hun eigen penningmeester. Het nieuwe bestuur zal t.z.t de samenspelen informeren.
2. Appél afgevaardigden.
Afwezig:
0102 (Koerier Bedum), 0119 (Gruno Groningen), 0131 (Zwaluw Muntendam),
0132 ( Vriendenkring Muntendam), 0135 (Luchtbode Nieuwe Pekela),
0308 (Reisduif Tiendeveen), 0336 (Snelle Wieken Hardenberg), ( 0360 (Straaljager Westerbork)
Afwezig m.k.g:
0142 (Waddenvliegers Usquert), 0151 (Trekkers Sellingen),0352 (Vredesduif Weiteveen).
( Totaal: 62 verenigingen aanwezig, 11 verenigingen afwezig).
2
3. Verslag algemene ledenvergadering van 13 november 2010.
De heer Schoffelmeijer (vereniging 0315 Vrije Vogels Eelde) heeft een opmerking over het installeren van de nieuwe software in de klokken. Hij geeft aan dat dit over de ruggen van de liefhebbers gebeurd. Het wordt ons zomaar opgelegd door het N.P.O.
Hij mist hierover een opmerking in het verslag. De voorzitter geeft aan dat de besluitvorming betreffende dit onderwerp bij het maken van het verslag nog niet definitief was.
Tweede opmerking van hem gaat over de commissies die er zijn ten aanzien van de Vlucht naar de Toekomst. Hij spreekt zijn bezorgdheid uit over de beslissingsbevoegdheid van deze commissies. De voorzitter legt uit dat alle besluiten voorgelegd worden aan de kiesmannen van de afdelingen. Het N.P.O. bestuur heeft niet alle vrijheid.
Het verslag wordt verder goedgekeurd. De voorzitter bedankt de secretaris voor zijn werk.
4. Ingekomen stukken en/of mededelingen.
Alle ingekomen stukken zijn geagendeerd. Een nagekomen mail van de heer Talen en een brief van P.V. Hoogeveen, getekend door de heer Bosman, zijn niet opgenomen in de agenda. De mail van de heer Talen is afgelopen week beantwoord door de secretaris. P.V. Hoogeveen is vrij om tijdens deze vergadering hun punt mondeling toe te lichten.
5. Jaarverslag 2010 van de secretaris.
Geen aan of opmerkingen. Verslag is ongewijzigd vastgesteld.
6. Financieël verslag 2010.
Is door de vergadering goedgekeurd.
7. Verslag van de kascontrolecommissie.
Er zijn 2 leden geweest voor de kascontrole, de derde persoon was afwezig. Voorstel om 4 leden te vragen. De kascontrole door 2 leden te laten doen, valt tegen. Het is best wel veel. De commissie stelt voor om toch een meerjarenplan te maken.
De commissie vraagt een applaus voor het vele werk dat de penningmeester heeft verricht.
3
8. Decharge penningmeester.
Onder luid applaus wordt de penningmeester decharge verleend.
9.Begroting 2011.
Is door de vergadering aangenomen.
10. Bestuursverkiezing.
Aftredend: De heer Gast, de heer Hamming (secretaris), de heer Boddema (bestuurslid) en de heer v.d. Velde (voorzitter). Alleen de heer Gast is herkiesbaar. De heer Gast wordt met acclamatie herbenoemd als bestuurslid.
Nieuwe kandaten voor de volgende functies zijn:
Voorzitter – de heer Gast.
Secretaris – mevrouw Dokter.
Bestuurslid – de heer Bakker.
Er zijn geen andere tegenkandidaten. Allen worden aangenomen door de vergadering.
Door de wijzigingen is er een nieuwe situatie ontstaan. Het nieuw bestuur nu uit 5 leden. Zij hebben aangegeven niet met 5 leden aan te willen blijven maar toch met 7 leden. Er zijn dus nog steeds 2 vacatures.
De heer Gast neemt even de microfoon om op gepaste wijze afscheid te nemen van de afgetreden bestuursleden. Hij overhandigt alle drie een boeket bloemen.
11. Benoeming kiesman N.P.O.
De voorzitter heeft een voorstel van orde: De naam de heer v.d. Velde veranderen in de heer Bakker. Hier gaat iedereen mee akkoord.
12. Vaststelling vliegprogramma 2011.
De heer Talen merkt op dat in 2010, 2 africhtingvluchten zijn geweest en dat deze nu niet in programma voorkomen. Er staan nu 9 jonge duivenvluchten waarvan 6 tellen voor de punten. Dit is niet als voorstel ingebracht. Kan dit zomaar?
De voorzitter geeft aan dat het beter was geweest dat het als voorstel was aangegeven. Maar aan de andere kant is dit vliegprogramma ook het voorstel.
4
Hij merkt ook op dat de fondvluchten samen gaan met de afdeling Friesland. Hoe gaat het als de NPO-vluchten in 2 gedeelten gevlogen mogen worden.
Het N.P.O. heeft dit vorig jaar afgewezen maar nu zelf als voorstel ingediend. Wanneer N.P.O. hierover een besluit neemt dan volgt de afdeling deze. Het N.P.O. beslist in maart 2011. Bij evt. dagfond lossen van 2 stations dan geen scheidslijn 650 km Orleans meer.
De heer Vos geeft aan dat er binnen zijn vereniging geen problemen zijn met het vliegprogramma. Alleen de losplaats Arnhem geeft teveel problemen. Ligt in een dal en het is er vaak mistig.
De voorzitter geeft aan dat het nieuwe bestuur hier naar zal kijken.
De heer Schuiling vraagt of de eerste jonge duiven gezamenlijk los gaan of per rayon. De voorzitter antwoord dat er per rayon gelost gaat worden. De jongen worden de eerste 3 vluchten per rayon gelost in de volgende groepen : 1+2, 3+4, 5,6 +7, 8+9, 10+11.
De heer Westen vraagt hoe het precies zit met de optie om de natour eerder te laten beginnen. Hij wil graag tijdens de vergadering duidelijkheid hierover en niet later in het seizoen. De voorzitter geeft aan dat dit alleen kan als de laatste jonge duivenvlucht op donderdagavond ingekorfd wordt. De optie wordt ter stemming aan de vergadering voorgelegd. Er is geen belangstelling. Er zijn 2 verenigingen voor, de rest is tegen.
De heer Westen legt nog nader uit wat de voordelen zijn en vindt de uitslag van de stemming tegen vallen.
De heer Stumpe (vereniging 0115) geeft aan dat hij de afstand van de eerste jonge duivenvlucht te kort vindt. Hij vraagt zich af of dit verantwoord is.
De voorzitter geeft aan, dat de leden zelf hebben aangegeven, dat ze graag op een kortere afstand wilden beginnen.
Daarna wordt het vliegprogramma van 2011 ter stemming gebracht. Er werd een rode kaart opgestoken. Vliegprogramma is hierbij aangenomen.
13. Rekenbureau.
De voorzitter legt nog het en ander uit. Het waar en met wie we gaan rekenen maakt geen verschil voor het gebruik van Autokon en Winver. Er veranderd niets! Autokon en Winver kunnen gewoon gebruikt worden voor alle rekenprogramma’s.
Compuclub heeft alle leden een brief gestuurd. Daarnaast hebben de verenigingensecretarissen een brief + offerte gehad. Deze refereerde aan de Algemene Ledenvergadering. Het bestuur geeft aan dit schandalig te vinden. Dat een bedrijf zoals Compuclub over de ruggen van de afdeling 10 gaat.
De heer Joling is persoonlijk naar het N.P.O. bureau geweest en heeft persoonlijk uitleg gehad over de besluitvorming. De voorzitter legt nogmaals de procedure uit met de offertes. N.a.v. de informatie die de heer Joling heeft gekregen komt het afdelingsbestuur met het besluit om voor Pigeon Village te kiezen.
5
Iedereen maakt zich voornamelijk druk om het stamboomprogramma van Compuclub. Bij Pigeon Village is deze gratis.
Iedere vereniging moet zijn UPD-bestand elke week inzenden naar Pigeon Village. Wanneer een vereniging dit niet doet dan is deze vereniging voor de rest van het seizoen uitgesloten voor deelname aan het nationaal kampioenschap.
De heer Braun (vereniging 0124, 73 jaar!) zegt te hebben gegoogled naar Pigeon Village. Hierbij kwam de naam Cees Compier naar boven. De Cees Compier die genoemd werd in de I.R.T-affaire. Volgens hem is Compuclub altijd goed geweest en alle “oude” andere afdelingen zijn bij Compuclub gebleven. De heer Braun houdt verder een pleidooi voor Compuclub en wordt bijgestaan door applaus uit de zaal.
Vereniging 0124 gaat niet het UPD-bestand naar Pigeon Village sturen. Volgens hem kan dat niet verplicht gesteld worden. Hij is bereid om hiermee naar de tucht/ geschillencommissie te gaan. Zijn zoon is advocaat en zal de vereniging bijstaan.
De heer Zwols geeft aan 100% eens te zijn met de heer Braun. Het enige wat men graag nog extra wil is, zoals bij WPROL, dat de uitslag op zaterdagavond klaar is.
Verder vraagt hij zich af of de kiesmannen wel genoeg betrokken zijn geweest bij de keuze van een nationale rekenburo Volgens hem “stinkt” de deal aan alle kanten. Het advies klopt niet. Is niet onafhankelijk!
De heer Munnik geeft aan dat het gokaspect niet met het rekenprogramma te maken heeft bij WPROL. Volgens hem is dit strikt gescheiden. Tevens geeft de heer Munnik de garantie dat Compuclub het programma van WPROL gaat gebruiken. De samenwerking is er wel degelijk.
De voorzitter legt nog het een en ander uit over de financiële kant van Pigeon Village.
Hier heeft de vergadering verder geen oren meer naar. Unaniem wil de vergadering Compuclub als rekenbureau voor de afdeling10 behouden. Het bestuur legt zich bij dit besluit neer. In het seizoen 2011 is Compuclub de rekenbureau voor de afdeling10.
De heer Stumpe vraagt aan de kiesmannen om Pigeon Village voor de komende 25 jaar uit te bannen.
De voorzitter geeft aan dat WPROL `gaten`heeft ontdekt in de software van Compuclub. Er is 1 chipring gekoppeld aan 2 ringnummers. WPROL heeft een programma ontwikkeld dat dit eruit haalt. Geert Munnik bevestigt dit!
14. Bestuursvoorstellen.
Het advies van de commissie Bolks is voorgelegd aan het bestuur en positief bevonden. De voorzitter bedankt de commissie voor hun werk. Het zal dit jaar als proef draaien. De invulling wordt met de rekenbureau overlegd.
Het voorstel van het Generaal kampioenschap wordt door de vergadering akkoord bevonden!
6
15. Verenigingsvoorstellen.
Er is geen voorstel gekomen om het overnachtprogramma op te nemen in het vliegprogramma van de afdeling 10. Vandaar dat er ook geen afdelingskampioenschap voor de overnachting komt.
16. Rapportage vanuit het N.P.O.-gebeuren.
Op dit moment lijkt er veel mis te zijn met de structuur binnen het N.P.O. De kiesmannen worden niet (te weinig) betrokken. Op de verdere stukken wordt verder niet op ingegaan. Er komen vele opmerkingen vanuit de zaal.
Verder is er op dit moment weinig nieuws.
17. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor de goede samenwerking van de afgelopen jaren.
Het is nu tijd voor het nieuw bestuur om het stokje over te nemen.
De heer Braun spreekt namens de alle aanwezigen en bedankt Machiel v.d. Velde, Ko Boddema en Henk Hamming voor hun voortreffelijke inzet van alle jaren. Het is jammer dat jullie stoppen. Hij wenst het nieuwe bestuur veel succes en wijsheid toe.
Voorzitter, secretaris

 Profiel E-mail  

Offline
Stamtafel asdoffer

Geregistreerd: Za Mei 09, 2009 18:31
Berichten: 3292
Woonplaats: Combinatie vd Bosch - Grolleman, Landgraaf

Bericht Geplaatst: Vr Okt 28, 2011 11:32 
Omhoog  
AFDELING NOORD OOST NEDERLAND

2e Secretaris; Aart Bakker, Buizerdweg 37, 7701 KC, Dedemsvaart. Tel: 06-21876094
Dedemsvaart, Oktober 2011

AAN DE AANGESLOTEN VERENIGINGEN EN LEDEN

Beste sportvrienden,
Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van NAJAARS LEDENVERGADERING
die wordt gehouden op:
zaterdagmorgen 12 november 2011 in Zaal Hofsteenge te Grolloo, u allen bekend. Aanvangstijd 10.00 uur ’s morgens.
A G E N D A
1. Opening door de voorzitter.
2. Appél afgevaardigden/kiesmannen.
De afgevaardigden dienen in het bezit te zijn van een door de vereniging ondertekende machtigingsbrief/bijlage.
3. Verslag ledenvergadering 26 Februari 2011. Zie bijlage.
4. Ingekomen stukken en/of mededelingen.
5. Rapportage vanuit de NPO vergadering(en)
6. Bestuursverkiezing.
Het bestuur is blij u Ronald Moes uit Dedemsvaart en Adri van der Linden uit Zandpol als kandidaten voor te kunnen dragen om ons bestuur weer voltallig te maken. Beide heren hebben al kennis kunnen maken met het bestuur door een periode mee te lopen.
6. Pauze.
7. Verenigingsvoorstellen. Zie bijlage.
Preadvies algemeen: Enkele voorstellen hebben betrekking op rayonsgrenzen maar ook op het vliegprogramma en kampioenschapsstelsel. De laatste twee zijn vastgesteld tot en met 2012. Toch zijn dit zaken die wij graag met u willen bespreken maar dan in een minder formele setting. Daarvoor hebben wij weer rayons overleggen gepland. We willen op deze avonden graag vernemen wat er leeft in de Afdeling om met deze bevindingen tijdig zaken in gang te kunnen zetten.
Rayons 1,2 en 5 : 29 November 2011 bij PV de Luchtbode in Assen
Rayons 3,4,6 en 7 : 1 December 2011 bij PV de Trouwe Duif in Oude Pekela
Rayons 8 en 9 : 6 December 2011 bij PV Steeds Sneller in Dedemsvaart
Rayons 10 en 11 : 8 December 2011 bij PV de Valk in Nieuw Amsterdam
Aanvangstijden 20.00 uur

 Profiel E-mail  

Offline
Stamtafel asdoffer

Geregistreerd: Za Mei 09, 2009 18:31
Berichten: 3292
Woonplaats: Combinatie vd Bosch - Grolleman, Landgraaf

Bericht Geplaatst: Vr Nov 25, 2011 16:19 
Omhoog  
20 november, 2011

Aan de verenigingen/leden,

U wordt uitgenodigd voor samenspelen overleggen. Zie onderstaand schema

voor samenspel, datum, plaats en tijd:
samenspelen datum plaats aanvang
1 + 2 + 5 29 november PV Luchtbode, Assen 20.00 uur
3 + 4 + 6 + 7 1 december PV de Trouwe Duif, Oude Pekela 20.00 uur
8 + 9 6 december PV Steeds Sneller, Dedemsvaart 20.00 uur
10 + 11 8 december PV de Valk, Nieuw Amsterdam 20.00 uur

Als bestuur hopen wij velen van u te ontmoeten. Graag willen wij op deze
avonden vernemen wat er leeft bij de leden om met deze bevindingen tijdig
zaken in gang te kunnen zetten.

Agenda
1. Opening.
2. Schema behandeling 3 hoofditems zie agendapunten 3, 4 en 5.
3. Kampioenschappen 2012.
4. Vliegprogramma 2012 – 2013.
5. Samenspelindeling 2012 – 2014.
6. Vlucht naar de Toekomst en afdeling 10.
7. Divisiespel.
8. Rekenaar 2012.
9. Wvttk.
10. Einde ( +/- 22.00 uur)

namens bestuur afdeling 10,
Annette Dokter.

 Profiel E-mail  

Offline
Stamtafel asdoffer

Geregistreerd: Za Mei 09, 2009 18:31
Berichten: 3292
Woonplaats: Combinatie vd Bosch - Grolleman, Landgraaf

Bericht Geplaatst: Do Feb 02, 2012 14:12 
Omhoog  
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding

 Profiel E-mail  

Offline
Stamtafel asdoffer

Geregistreerd: Za Mei 09, 2009 18:31
Berichten: 3292
Woonplaats: Combinatie vd Bosch - Grolleman, Landgraaf

Bericht Geplaatst: Do Feb 02, 2012 14:15 
Omhoog  
Afbeelding
Vorige jaar stopte Machiel van der Velde als voorzitter en bestuurslid van Npoafdeling 10. Machiel was een zeer gewaardeerd bestuurslid en we zijn hem veel dank verschuldigd. Machiel begon zijn bestuurlijke carriére in 1970 als voorzitter bij P.V. de Luchtpost en voorzitter bij O.G.C.C.. In 1996 werd Machiel voorzitter bij P.V. de Eemsvliegers. Vanaf 2000 was Machiel bestuurslid van afdeling 10 waarvan de laatste 3 jaar als voorzitter. Totaal was Machiel 40 jaren bestuurder. De Nederlandse Postduivenhouders Organisatie vond dat Machiel hiervoor een zilveren speld verdiende! Van de afdeling heeft Machiel een gouden speld ontvangen. Machiel heeft nog geen definitief afscheid genomen van afdeling 10, hij is op dit moment werkzaam voor de vervoerscommissie

 Profiel E-mail  

Offline
Stamtafel asdoffer

Geregistreerd: Za Mei 09, 2009 18:31
Berichten: 3292
Woonplaats: Combinatie vd Bosch - Grolleman, Landgraaf

Bericht Geplaatst: Do Feb 02, 2012 14:16 
Omhoog  
Ko Boddema krijgt een gouden afdelingsspeld
Afbeelding
Tijdens de jaarlijkse feestavond van Npoafdeling 10 heeft Ko Boddema een gouden afdelingsspeld ontvangen. Ko was daarvoor zeven jaar bestuurder voor de afdeling. Ko heeft zich met name bezig gehouden met het efficiënter maken van het vervoer. Ko blijft nog actief voor de afdeling, hij zet zich in voor de vervoerscommissie.

 Profiel E-mail  

Offline
Stamtafel asdoffer

Geregistreerd: Za Mei 09, 2009 18:31
Berichten: 3292
Woonplaats: Combinatie vd Bosch - Grolleman, Landgraaf

Bericht Geplaatst: Do Feb 16, 2012 11:47 
Omhoog  
Ter Apel, januari 2012

Aan de aangesloten verenigingen en leden van Afdeling 10 Noord Oost Nederland.

Sportvrienden,

Hierbij nodigen wij jullie uit voor de algemene voorjaarsvergadering die wordt gehouden op vrijdagavond 9 maart 2012 in zaal Hofsteenge te Grolloo, aanvang 20:00 uur.

Agenda

1.Opening door de voorzitter.

2.Appél afgevaardigden/kiesmannen.
De afgevaardigden dienen in het bezit te zijn van een door de vereniging ondertekende machtigingsbrief (zie bijlage).
3.Verslag van de najaarsvergadering 12 november 2011 (zie bijlage).

4.Ingekomen stukken/mededelingen.

5.Jaarverslag secretaris 2011 (reactie op het financieel verslag per mail aan Teun Speelman tot 25 februari 2012).

6.Financieel verslag 2011 van de penningmeester (zie bijlage).

7.Verslag kascontrole commissie.

8.Decharge penningmeester.

9.Begroting 2012 (zie financieel verslag penningmeester).

10.Vliegprogramma 2012.

11.Rekenaar.

12.Verenigingsvoorstellen (aanleveren t/m maandag 13 februari 2012).

13.Sluiting.

Met vriendelijke sportgroeten,
namens Bestuur Afdeling 10 Noord Oost Nederland.

 Profiel E-mail  

Offline
Stamtafel asdoffer

Geregistreerd: Za Mei 09, 2009 18:31
Berichten: 3292
Woonplaats: Combinatie vd Bosch - Grolleman, Landgraaf

Bericht Geplaatst: Do Feb 23, 2012 2:25 
Omhoog  
Hierbij nodigen wij jullie uit voor de algemene voorjaarsvergadering die wordt gehouden op vrijdagavond 9 maart 2012 in zaal Hofsteenge te Grolloo, aanvang 20:00 uur.

 Profiel E-mail  

Offline
Stamtafel asdoffer

Geregistreerd: Za Mei 09, 2009 18:31
Berichten: 3292
Woonplaats: Combinatie vd Bosch - Grolleman, Landgraaf

Bericht Geplaatst: Vr Mrt 30, 2012 0:34 
Omhoog  
Onderwerp: Extra algemene Ledenvergadering ivm bestuursverkiezing

Aan allen,

Ivm het demissionaire zijn van het afdelingsbestuur dient er een nieuwe Algemene ledenvergadering worden uitgeschreven.
Deze gaat plaatsvinden op dinsdag 8 mei 2012 om 20:00 uur in zaal Hofstege te Grolloo.
Het enige agendapunt zal zijn verkiezing bestuurs.
De volgende bestuursfuncties zijn vacant en bestuursleden zijn herkiesbaar:
Voorzitter: Pieter Gast tevens herkiesbaar.
penningmeester: Teun Speelman tevens herkiesbaar.
secretaris: Annette Dokter tevens herkiesbaar.
2e voorzitter: Richart Joling tevens herkiesbaar
2e secretaris: Aart Bakker tevens herkiesbaar
bestuurslid: Adri van der Linden tevens herkiesbaar.
bestuursllid: Ronald Moes tevens herkiesbaar.

nieuwe kandidaat: Dhr Huizinga

Eventuele tegenkandidaten kunnen zich schriftelijk bij secretariaat aanmelden. Dit dient te gebeuren voor 24 april 2012

MVRG Het Bestuur.

 Profiel E-mail  

Offline
Stamtafel asdoffer

Geregistreerd: Za Mei 09, 2009 18:31
Berichten: 3292
Woonplaats: Combinatie vd Bosch - Grolleman, Landgraaf

Bericht Geplaatst: Wo Apr 04, 2012 21:40 
Omhoog  
Postduivenvereniging de dupe van vandalisme

GRONINGEN - Postduivenvereniging De Luchtbode in de stad Groningen is de dupe geworden van diefstal en vernieling van acht duivenkooien.Het is een zware tegenvaller voor de vereniging, omdat er vrijdag een belangrijke wedstrijd is. De schade bedraagt ongeveer tweeduizend euro.De vereniging kwam woensdag tot de ontdekking dat er acht kooien waren verdwenen. Een lid had in Groningen jongens zien fietsen met een kar met duivenkooien, maar realiseerde zich niet dat de kooien van zijn vereniging waren. Bij aankomst op het clubhuis bleek dat wel het geval. De kooien zijn, geheel vernield, bij een sloopbedrijf aangeboden.De vereniging heeft aangifte gedaan, maar aan de vernielde kooien heeft de Postduivenvereniging niets meer.

 Profiel E-mail  

Offline
Stamtafel asdoffer

Geregistreerd: Za Mei 09, 2009 18:31
Berichten: 3292
Woonplaats: Combinatie vd Bosch - Grolleman, Landgraaf

Bericht Geplaatst: Ma Jan 21, 2013 19:04 
Omhoog  
Mededelingen:

Hierbij nodigen wij u uit voor een extra algemene ledenvergadering van Afdeling10 Noord Oost Nederland. Er moeten beslissingen worden genomen die wij willen afstemmen met de leden.

De vergadering zal worden gehouden op vrijdagavond 8 februari 2013. Aanvang 20.00 uur.

De volgende onderwerpen zullen worden besproken:
* Vliegprogramma 2013
* Invoeren Overnachtingskampioenschap
* Informatie betreffende het instellen van een commissie, die zich bezig gaat houden met rayonindeling
* Bespreken offertes van de verschillende rekenbureau's en keuze ervan
* Eventueel bespreken van de voorstellen die zijn blijven liggen van de najaarsvergadering 2012.

Alle stukken omtrent bovenstaande punten (o.a. offertes rekenbureau's) worden zo spoedig mogelijk nagezonden.

Nadrukkelijk advies van het Afdelingsbestuur om uw achterban te raadplegen betreffende bovenstaande agendapunten!!!

Met vriendelijke groeten, Annette Dokter.

P.s: de reguliere voorjaarsvergadering zal gehouden worden op vrijdagavond 22 maart 2013, aanvang 20.00 uur!

 Profiel E-mail  

Offline
Stamtafel asdoffer

Geregistreerd: Za Mei 09, 2009 18:31
Berichten: 3292
Woonplaats: Combinatie vd Bosch - Grolleman, Landgraaf

Bericht Geplaatst: Ma Feb 25, 2013 13:52 
Omhoog  
Jeugddag afdeling 10Beste jeugdleden.

Op zaterdag 2 maart a.s. is er weer de jaarlijkse jeugddag afdeling 10Deze keer gaan we naar de voorjaarsbeurs in Houten, de prijsuitreiking zal zijn evenals vorig jaar bij Stichting paardrijden gehandicapten in Meppelwaar we worden voorzien van een hapje en drankje , hierna vervolgen we de weg naar Houten, per jeugdlid mag 1 vriendje of vriendinnetje meegenomenworden, per vereniging mag 1 begeleider met de jeugdleden mee.

Opstapplaatsen zaterdag 2 maart 10.00uur Haren (Postellion Hotel)
10.30uur Assen (Party-Town)
10.45uur Hoogeveen (Hotel Hoogeveen)
11.15uur Meppel(DeBaander SPG)

Opgave bij mkvdzwaag@hotmail.com (zo spoedig mogelijk)Kijk ook even onder jeugd voor informatie over natourruilcompetitie georganiseerd door commissielid Henderikus Ruiter

 Profiel E-mail  

Offline
Stamtafel asdoffer

Geregistreerd: Za Mei 09, 2009 18:31
Berichten: 3292
Woonplaats: Combinatie vd Bosch - Grolleman, Landgraaf

Bericht Geplaatst: Di Apr 09, 2013 21:58 
Omhoog  
Seizoen 2013 1e vlucht 13 april a.s.
Afbeelding

!! Iedereen veel succes !

 Profiel E-mail  
Berichten weergeven van de afgelopen:  Sorteer op  
Plaats een nieuw onderwerp Dit onderwerp is gesloten. U kunt geen berichten wijzigen of nieuwe reacties plaatsen.
Pagina 1 van 2  [ 16 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2  Volgende

Ga naar:  


Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers

U mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen in dit forum
U mag geen reacties plaatsen op onderwerpen in dit forum
U mag uw berichten niet wijzigen in dit forum
U mag uw berichten niet verwijderen in dit forum
U mag geen bijlagen plaatsen in dit forum
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group :: Style based on FI Subice by phpBBservice.nl :: Alle tijden zijn UTC + 1 uur [ Zomertijd ]
Vertaald door phpBBservice.nl.