Het Praathuis - The House of Talks

Het grootste & gezelligste postduiven forum van België & Nederland, waar "Duivensport een nog fijnere hobby is!" THUISBASIS van de DUIVENRUILCLUB!

Het is momenteel Ma Mrt 25, 2019 12:49


Forumindex » FONDCLUBS & ORGANISATIES » NPO & AFDELINGSNIEUWS » NPO en AFDELINGEN


Plaats een nieuw onderwerp Dit onderwerp is gesloten. U kunt geen berichten wijzigen of nieuwe reacties plaatsen.  [ 34 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3  Volgende
Auteur
Zoeken naar:
Bericht

Offline
Stamtafel asdoffer

Geregistreerd: Za Mei 09, 2009 18:31
Berichten: 3292
Woonplaats: Combinatie vd Bosch - Grolleman, Landgraaf

Bericht Geplaatst: Do Feb 02, 2012 14:11 
Omhoog  
Voorlopige agenda voorjaarsvergadering

Geachte dames en heren,

Hierbij nodigen wij u uit voor een algemene ledenvergadering van afdeling Noord-Holland.
Deze vergadering zal worden gehouden op vrijdag 09 maart 2012 in hotel Akersloot. De aanvang van de vergadering is gesteld op 20.00 uur.

Hierbij ontvangt u alvast de voorlopige agenda voor deze vergadering. Voorstellen voor deze vergadering kunnen worden ingediend uiterlijk tot 10 februari 2012. Ook kunnen amendementen op de verenigings en bestuursvoorstellen tot die datum worden verzonden.
U treft in de bijlage ook een formulier aan om amendementen en voorstellen in te dienen.

De definitieve agenda ontvangt U zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk op donderdag 24 februari 2012.
Als peildatum voor het aantal leden waarmee uw vereniging haar stem uitbrengt zal gehanteerd worden 31 januari 2012.

De notulen van de ALV d.d. 28-10-2011 en het jaarverslag secretaris zullen bij de definitieve agenda worden gevoegd.

Het financiële jaaroverzicht, afdeling Noord-Holland 2011 en de begroting 2012 zullen u apart worden toegezonden.

In bijlage treft u een klokverzamelstaat aan. Volgens Artikel 113:
1. Het gebruik van de klokkenverzamelstaat is verplicht, tenzij een elektronisch constateersysteem wordt gebruikt.

Ook treft u in bijlage een overzicht aan van commissies en commissieleden, voor de toelichting hierbij zie bestuursmededeling 4.2

Per email heeft u bestelformulieren ontvangen voor wedvluchtbescheiden en karton en de formulieren voor het invullen van de gegevens voor de verenigingsgegevens t.b.v. Rekenaar/Compuclub. Deze formulieren gelieve in te vullen en deze dient u zo spoedig mogelijk maar uiterlijk op 15 februari 2011 te verzenden naar de heer W. Ruiten, Lijsterstraat 17,
1781 WC Den Helder.

Tevens vragen wij u dringend om gewijzigde bestuursfuncties e/o mailadressen en informatie, onder vermelding van verenigingsnummer, voor 15 februari naar het secretariaat te mailen met een cc naar bosprojecten@hotmail.nl

Namens het bestuur, met vriendelijke groet,
T.H.G.J. van Santen.


Agenda Algemene ledenvergadering

1. Opening door de voorzitter om 20.00 uur.
2. Appèl van verenigingsafgevaardigden, aan de hand van de ingeleverde geloofsbrieven.
3. Behandeling notulen van de vergadering van 28-10-2011.
4. Behandeling ingekomen stukken en bestuursmededelingen.
5. Behandeling agenda NPO ledenvergadering d.d. 24 maart 2012.
6. Behandeling jaarverslag secretaris.
7. Verslag kascontrolecommissie over het gevoerde financiële beleid van het afdelingsbestuur.
8. Behandeling financieel jaaroverzicht afdeling Noord-Holland.
9. Decharge algemene vergadering over het gevoerde financiële beleid van het afdelingsbestuur.
10. Behandeling begroting 2011 afdeling Noord-Holland.
11. Verkiezing leden afdelingsbestuur.
12. Verkiezing kiesmannen ledenvergaderingen NPO.
13. Behandeling verenigings- en bestuursvoorstellen.
14. Wat verder ter tafel komt, tevens rondvraag.
15. Sluiting.

4. Bestuursmededelingen.
4.1 INFORMATIEBOEKJE 2012
Informatie met betrekking tot wijzigingen aangaande het inleveren van wedvluchtbescheiden, aanleveradressen per rayon, Controle Commissie Concours en Constateren en andere vluchttechnische zaken zullen gepubliceerd worden in het afdelingsvluchtenboekje.
4.2 COMMISSIES NOORD-HOLLAND
In bijlage treft u aan, een zo actueel mogelijk overzicht van de commissies van Noord-Holland en de leden die in deze commissies zitting hebben of voor zover bekend willen hebben. Mochten hier onjuistheden in voorkomen dan verzoekt het bestuur dit uiterlijk voor 15 februari 2012 bij het afdelingssecretariaat kenbaar te maken. Eventuele nieuwe kandidaten kunnen door alle verenigingssecretariaten tot deze datum gemeld worden bij bestuur afdeling. Bij de definitieve agenda zal dan een aangepast overzicht worden toegevoegd, zodat ook voor 2012 duidelijk is tot wie u zich voor de diverse zaken kunt wenden.
4.3 NOORD-HOLLANDSE KAMPIOENENDAG
Op dit moment wordt de formule betreffende de NHK bezien.
Verdere mededelingen ter vergadering.
4.4 COMMUNICATIE
Omdat de post van het afdelingsbestuur hoofdzakelijk wordt verstuurd via de E-mail, verzoekt het bestuur daarom alle verenigingen alert te blijven op de E-mailpost van het afdelingsbestuur, en wijziging van secretariaten en e-mail adressen, per omgaande door te geven aan het afdelingssecretariaat.
Belangrijke mededelingen zullen tevens geplaatst worden op teletekst van RTV Noord-Holland pagina 527 en de website van de afdeling www.duivensport-nh.nl.
4.5 WEBSITE NPO
De website van de NPO is nu www.npoveenendaal.nl
Wilt u mail verzenden dan wordt het b.v. secretariaat@npoveenendaal.nl
4.6 LOSSINGSMEDEWERKERS
Wij hebben gemeend om naast de lossingscoördinator Arie van Dam, en medewerker Cor Limmen een extra lossingsmedewerker aan te trekken en uitgebreide informatie betreffende het weer en de lossing te plaatsen op de website van N-H. Wij hebben de heer Jos Nijman bereid gevonden om dit te verwezenlijken.
4.7 VLUCHTEN
De vluchten op Chateauroux en Tours zijn in datum van plaats gewisseld.
Data respectievelijk 7 juli en 23 juni.
4.8 NOORD- ZUIDLIJN
Naar aanleiding van vragen en opmerkingen op de Najaarsvergadering treft u hieronder de motivatie van het bestuur aan omtrent het besluit over de Noord/Zuid grens op de dag-en midfondvluchten voor vermelding op teletekst 2012.
De leden met respectievelijk de kortste en langste afstand in de afdeling 6 Noord-Holland zijn Tim Rewijk, Achterweg 83 De Kwakel en S.J. Feenstra, Hogereind 3 De Waal Texel.
Zij liggen gemiddeld over de 6 dagfond afstanden 89,371219 km uit elkaar, de helft van dit verschil is 44,68576095 km. Het halve verschil opgeteld bij de kortste afstand zijnde 520,272220 op Chateaudun geeft een grens aan tussen Noord en Zuid die ligt op de afstand 564,9578295. Naar aanleiding van deze uitkomst zal voor het seizoen 2012, volgens beslissing van het bestuur, allen die een afstand hebben van 565,000 km en meer behoren bij NOORD. Voor de midfond teletekst vluchten heeft het bestuur de grens gesteld op 365,00 km vanaf Morlincourt en meer.
4.9 BEWAREN WEDVLUCHTBESCHEIDEN
Artikel 22 (i 89/zo 84)
Verdere mededelingen ter vergadering.
10. BEGROTING 2011 AFDELING NOORD-HOLLAND
10.1 Het bestuur stelt voor in te stemmen met de begroting 2012 welke deel zal uitmaken van de definitieve agenda.
11. BESTUURSVERKIEZING.

Volgens het rooster van aftreden zijn in de jaarvergadering van 2012 aftredend en herkiesbaar:
De afdelingssecretaris mevrouw T.H.G.J. van Santen.
Bestuurslid commissaris de heer P.A. Konijn.

Het bestuur stelt voor te herbenoemen in de functie van:
Afdelingssecretaris mevrouw T.H.G.J. van Santen
en in de functie van:Bestuurslid commissaris de heer P.A. Konijn.

Daarnaast heeft het bestuur zich beraden over het aantal bestuursleden dat in de loop van de jaren van negen is gedaald naar zeven. Om de bestuurstaken evenredig te kunnen verdelen en voldoende continuïteit te kunnen waarborgen, heeft het bestuur gemeend dat een goede zaak zou zijn om het aantal bestuursleden weer terug te brengen naar negen.

Basisverenigingen kunnen uiteraard kandidaten stellen. Dit dient schriftelijk te gebeuren vergezeld van een bereidverklaring van de kandidaat uiterlijk tot 10 februari 2012, onder vermelding van de kandidatuur voor de functie van afdelingsvoorzitter, afdelingssecretaris, penningmeester of voor de functie van bestuurslid commissaris.
12. KIESMANNEN NPO:
Het bestuur stelt voor te herbenoemen als kiesman naar de NPO ledenvergaderingen de heren C.J. de Wildt en M. Kramer. Voor de functie van reservekiesman NPO stelt het bestuur voor te benoemen de heer W. Wijfje.
13. VERENIGINGS- EN BESTUURSVOORSTELLEN
13.1 Abusievelijk is in de Najaarsvergadering een verenigingsvoorstel van 1216 De IJvogels niet behandeld.
Het voorstel:
Om de teletekst uitslag per liefhebber te vermelden en niet per duif.
Het pré advies: oordeel vergadering.
13.2 Er zijn nog geen nieuwe verenigings voorstellen.
13.1.1 Geen bestuursvoorstellen.

U kunt uw voorstellen tot uiterlijk 10 februari 2012 indienen bij het secretariaat.
Namens het bestuur van NPO afdeling 6 Noord-Holland,

T.H.G.J. van Santen, secretaris.

 Profiel E-mail  

Offline
Stamtafel asdoffer

Geregistreerd: Za Mei 09, 2009 18:31
Berichten: 3292
Woonplaats: Combinatie vd Bosch - Grolleman, Landgraaf

Bericht Geplaatst: Do Feb 23, 2012 2:23 
Omhoog  
Parijs vlucht

Van de opbrengst is een Weekend “Parijs” in elk Rayon gegarandeerd, en
het extra weekend “Parijs”is gewonnen door Comb. Verweij-Castricum uit Mijdrecht.

Namens de commissie “Parijs”vlucht allen hartelijk dank voor uw medewerking, en wij hopen dat u zaterdag 2 juni op Nanteuil le Haudouin allen massaal meedoet om er een succes van te maken.

Allen een goed vliegseizoen gewenst.

Schenker
Koper

Koop 1. B. Ooms
P.C. Theunis Volendam

Koop 2. K. Swagerman
J. Swagerman Bovenkarspel

Koop 3. Anne van Meerkerk
Egbers Bargercompascuum

Koop 4. A. & P. Laan
R. Huisman Amsterdam

Koop 5. M. Braspenning
L.M. Ruijter Slootdorp

Koop 6. H.M. Berkhout
H.M. Berkhout Uitgeest

Koop 7. Dutch Day Racers
S.M. Koper Heemskerk

Koop 8. B. Braspenning
R. Moes Zaandam

Koop 9. Comb. Molenaar & Zn
R. Moes Zaandam

Koop 10. Comb. de Ster
L.M. Ruijter Slootdorp

Koop 11. S. Bierlee
Ed de Visser Zaandam

Koop 12. Gebr. Kat & Zn
J. Mulderij Westzaan

Koop 13. Ruud Moes
R. Moes Zaandam

Koop 14. Comb. J. & J. Kaman
M. Kramer Wormer

Koop 15. G.G. Roelofsen
Bram ten Klei Purmerend

Koop 16. S.J.W. de Graaf
Russell Holborg???

Koop 17. Comb. Apeldoorn
J.A. Apeldoorn Egmond-Binnen

Koop 18. Comb. Bleeker
M. Beekman Aalsmeer

Koop 19. N. Orij
JosephW. CoulthardEdam

Koop 20. Comb. Pronk-Te Buck
A.F.G. Tromp Castricum

Koop 21. Johan Hoogland
G.F.J. Tromp Castricum

Koop 22. G. de Vries
M. Baars Landsmeer

Koop 23. D.M.A. Schaap
M. Kramer Wormer

Koop 24. Hoffman-Regtop
M. Regtop Den Helder

Koop 25. Peter Crans
P. Crans Den Helder

Koop 26. Gebr. Fanger
W.J.A.A. Raaijmakers Odiliapeel

Koop 27. Comb. Rijnsburger/de Wolff
R. Timmermans ???

Koop 28. C. Buis Jr.
Holtrop Friesland

Koop 29. D. van Zon
C. & J. Weel Heemskerk

Koop 30. C. Engert
P. Crans Den Helder

Koop 31. Comb. Verweij-Castricum
W. van Zelst Purmerend

Koop 32. C. van Lammeren
H.M. Berkhout Uitgeest

Koop 33. Beekman & Tilmans
J. Mulderij Westzaan

Koop 34. G. Timmer
D. Nierop Wormer

Koop 35. Gislaine/Geutskens
R. Moes Zaandam

Koop 36. H. Reith
Bram ten Klei Purmerend

Koop 37. Bram ten Klei
G. Timmer Purmerend

Koop 38. Comb. Kelder/Nauta
Comb. Tump Landsmeer

Koop 39. Comb. Tump
J.C.M. van Zuijlen Amsterdam ZO

Koop 40. Rink Kamstra
R. Martens Haarlem

Koop 41. J. Th. van Hazebroek
Joseph W Coulthard

Koop 42. P. Nijman
J.C.A. Ulehake Heemskerk

Koop 43. L.A.G. Janzen
G. Weel

Koop 44. R. Martens
J. Th.van Hazebroek Haarlem

Koop 45. Comb. Tervoort-Hasert
A. Geutskens Amsterdam

Koop 46. J.A. Nijman
R. Martens Haarlem

Koop 47. Peter Beentjes
P. Nijman Heemskerk

Koop 48. M. Kramer
W. Wijfje De Kwakel

 Profiel E-mail  

Offline
Stamtafel asdoffer

Geregistreerd: Za Mei 09, 2009 18:31
Berichten: 3292
Woonplaats: Combinatie vd Bosch - Grolleman, Landgraaf

Bericht Geplaatst: Di Feb 28, 2012 0:03 
Omhoog  
Agenda jaarvergadering 9 maart

De leden basisverenigingen aangesloten bij afdeling Noord-Holland, van de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie

Geachte dames en heren,
Hierbij nodigen wij u uit voor een algemene ledenvergadering van afdeling Noord-Holland.
Deze vergadering zal worden gehouden op vrijdag 09 maart 2012 in hotel Akersloot. De aanvang van de vergadering is gesteld op 20.00 uur.
Hierbij ontvangt u de definitieve agenda voor deze vergadering, inclusief de geloofsbrief. Omdat de geloofsbrief digitaal en daardoor dus uniform is uitgevoerd verzoekt het bestuur u deze volledig in te vullen inclusief het ledenaantal van uw vereniging, dat u aantreft bij het aan de geloofsbrief gekoppelde overzicht van stemmenaantal per vereniging per 1 februari 2012. Gelieve deze geloofsbrief voor aanvang van de vergadering ingevuld bij het bestuur in te leveren.
Als peildatum voor het aantal leden waarmee uw vereniging haar stem uitbrengt zal gehanteerd worden 31 januari 2012.
Tevens ontvangt u de notulen van de ALV d.d. 28-10-2011 en het jaarverslag van de secretaris.
Tevens ontvangt u de ent verklaring, die door uw vereniging getekend moet worden ingeleverd.
Dat kan op de A.L.V. van 9 maart, mocht dit niet lukken, om welke reden dan ook, dan per post naar :
W.C.J. Wijfje, Mgr. Noordmanlaan 8, 1424 BG De Kwakel. Als u over een digitale handtekening beschikt kunt u deze ook per mail verzenden naar w.wijfje@kpnplanet.nl
Uiterlijke datum hiervoor is 31 maart 2012.
Het financiële jaaroverzicht, afdeling Noord-Holland 2011 en de begroting 2012 zullen u apart worden toegezonden.
Ook treft u in bijlage aan een overzicht van commissies en commissieleden, voor de toelichting hierbij zie bestuursmededeling 4.2.
Verder verzoeken wij u dringend, indien er nog mutaties zijn voor het informatieboekje 2012 ,deze zo spoedig mogelijk aan te leveren. Dit is ook van toepassing op de mededelingen betreffende de Rayon informatie.
Gelieve deze te mailen naar: het secretariaat tiny-rob@kpnplanet.nl en cc naar bosprojecten@hotmail.nl


Namens het bestuur, met vriendelijke groet,
T.H.G.J. van Santen.

 Profiel E-mail  

Offline
Stamtafel asdoffer

Geregistreerd: Za Mei 09, 2009 18:31
Berichten: 3292
Woonplaats: Combinatie vd Bosch - Grolleman, Landgraaf

Bericht Geplaatst: Wo Apr 04, 2012 21:31 
Omhoog  
Informatie tijdstip van lossen

1e wedvlucht Meer (Vitesse) 7 april.

Op Alphen en Zevenbergschen Hoek hebben we het materiaal kunnen uittesten maar hebben we ook kunnen wennen aan elkaar,
nieuwe convoyeurs en een nieuwe opzet plus lossingsprotocol voor de lossingcommissie.

Ook hebt u kennis kunnen maken met het nieuwe lossingsblog en gezien de positieve reacties is het een schot in de roos.Ondanks de koude en een motregenfront waar we terecht op hebben gewacht, zijn de duiven vlot naar huis gekomen. Afdeling 5 beticht ons nu al o.a. van besluitenloosheid maar bij ons staat het belang van de duiven voorop!
Zaterdag staan we op Meer met 6 Rayons, let op vanaf nu zijn alle oude duivenvluchten ‘totaal lossingen’.

Ook zaterdag zullen we ongetwijfeld de hete adem van Afdeling 5 en 12 in onze nek voelen.
Bij twijfel zullen wij deze Afdelingen dan ook voor laten gaan.
Beter iets langer wachten tot betere zichtlijnen, opgeruimde inversie en wat hogere temperaturen

 Profiel E-mail  

Offline
Stamtafel asdoffer

Geregistreerd: Za Mei 09, 2009 18:31
Berichten: 3292
Woonplaats: Combinatie vd Bosch - Grolleman, Landgraaf

Bericht Geplaatst: Wo Apr 25, 2012 18:28 
Omhoog  
Belangrijk

Na twee vluchten controle op de D en W bestanden hebben Henk Kooring en Piet Springer een aantal opmerkingen.
Als wij naar de verschillenlijsten kijken, denken wij dat er bij veel mensen die de pc bedienen, er geen idee is dat Compuclub met de D bestanden werkt.
Er worden zaken ingevoerd als aantal duiven; aantal uitslagen, spelverbanden, e.d ,allemaal in het D bestand.
Na het uitslaan ziet men dat er fouten zijn gemaakt, en denkt men door het W bestand te corrigeren, op die fouten, dat daarmee het probleem is opgelost.
Wat veel wordt veranderd is het aantal duiven, uitslagen en poules die fout zijn (meestal een fout bij het invoeren van de klok).
Wij hebben u vorig jaar ook al een aantal keren gemeld dat dit niet helpt. Compuclub gaat uit van het D bestand. U moet zorgen dat deze juist is mbt tot aantal duiven, op alle niveau’s, aantal uitslagen, vliegen op zondag, invliegduiven etc.
Vorig jaar maar ook dit jaar is hierover het volgende meegedeeld:
Controle D-bestanden
Hierbij geven we nog een keer aan hoe u o.a. kunt controleren of het D-bestand volledig is. De ervaring leert dat een aantal verenigingen niet of onvoldoende controleren of het D-bestand:
- überhaupt is ingestuurd c.q. ontvangen door de Compuclub;
- de juiste vluchtcode is gebruikt;
- alle liefhebbers meegestuurd zijn in het D-bestand;
- het aantal ingekorfde duiven klopt;
- de juiste duiven die ingekorfd zijn in het D-bestand zijn opgenomen;
- het aantal gevraagde uitslagen juist zijn op de diverse niveaus;
- ten onrechte invliegduiven is ingegeven;
- de juiste vlucht is ingelezen;

In Autokon (maar ook in de andere programma’s die gebruikt worden) kunt u zien of alle klokken zijn uitgelezen. Autokon geeft rechts aan, boven het gedeelte waar de liefhebbers die uitgelezen zijn staan, hoeveel liefhebbers zijn uitgelezen en hoeveel duiven.

Als u het UDP bestand hebt ingelezen in Winver kunt u door een verzamelstaat te maken zien of alle liefhebbers zijn overgenomen en of (per ongeluk) invliegduiven is aangegeven. Bij de inkorflijsten kunt u zien wie er een uitslag heeft gevraagd, en op welke niveaus de liefhebbers willen spelen. Bij eventuele fouten kunt u dit handmatig corrigeren en vervolgens het D-bestand opnieuw insturen (naar de hierboven aangegeven e-mailadressen).

Als het D-bestand is ingestuurd krijgt u op het scherm te zien dat u binnen 10-20 minuten (meestal gaat dit sneller) een bevestigingsmail ontvangt. Controleer deze mail ook. In de mail staan eventuele fouten die de Compuclub automatisch genereert en u kunt zien welke liefhebbers zijn ingestuurd, het aantal duiven en het aantal uitslagen dat men heeft gevraagd. U moet vervolgens de fouten corrigeren en het D-bestand opnieuw insturen. Vervolgens weer wachten op de bevestigingsmail en controleren of het D-bestand goed is.

Let er steeds bij het inzenden op dat naar beide bovengenoemde e-mailadressen wordt ingestuurd!

Het is verboden om na de vlucht dingen te wijzigen zoals ringnummers, invliegduiven e.d. Dit wordt opgemerkt bij de Compuclub en kan tot uitsluiting leiden. Controleer ook na de vlucht of het W-bestand goed is aangekomen en/of er geen fouten in het W bestand zitten.
Henk en Piet

Piet

 Profiel E-mail  

Offline
Stamtafel asdoffer

Geregistreerd: Za Mei 09, 2009 18:31
Berichten: 3292
Woonplaats: Combinatie vd Bosch - Grolleman, Landgraaf

Bericht Geplaatst: Di Aug 21, 2012 14:03 
Omhoog  
Derby Jaarlingen 2012. S.N.Z.H.

In totaal werden er voor deze competitie 732 jaarlingen ingetekend door 76 liefhebbers.
T. o.v. 2011 waren dat er 49 dvn en 7 dln. meer dan vorig jaar.
Nog niet een aantal om over te roepen!!!!
Hier de voorlopige lijst van liefhebbers die prijs hebben gewonnen.

1. J.v.Nederpelt Klaaswaal 2e pr. 4e get. 20 derbys 220,=
2. L.Eekhof Rotterdam 4e.pr 5e get. 8 ,, .130,=
3. L.Stout Gr.Ammers 9e pr 22e get 30 ,, 80,=
4. A.P.Overwater Srijen 10e pr 3e ,, 40 ,, 40,=
5. J.v.Nederpelt Klaaswaal 20e pr. 3e ,, 20 ,,
6. Jan& Frank Hage Woerden 29e pr. 4e ,, 10 ,,
7. J.v.Nederpelt Klaaswaal 30e pr 2e ,, 20 ,,
8. C.Mets Alblasserdam 35e pr. 1e ,, 15 ,,
9. Verweij Castricum Mijdrecht 36e pr 12e ,, 30 ,,
10. K.Kluistra Polsbroek 45e pr. 2e ,, 10 ,,
11. Verweij Castricum Mijdrecht 50e pr. 8e ,, 30 ,,
12. L.Stout Gr.Ammers 59e pr. 30e ,, 30 ,,
13. Cor & Yvonne Klein Middelharnis 64e pr 3e ,, 4 ,,
14. Jan & Frank Hage Woerden 68e pr 1e ,, 10 ,,
15. Fam Huizer Rhoon 69e pr 3e ., 5 ,,

Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd ,en hopelijk tot ziens de derde zaterdagvan Januari in restaurant Tulip Inn te Leiderdorp.
Reclame betreffende deze lijst tot 18 aug. te richten aan :
F.Rozendaal Beatrixstraat 40, 3265 BA te Piershil, of per mail : f.rozendaal@upcmail.nl
De volledige lijst Jaarlingen is te zien op de site. www.samenspel-n-z-h.nl

De commissie S.N.Z.H.

 Profiel E-mail  

Offline
Stamtafel asdoffer

Geregistreerd: Za Mei 09, 2009 18:31
Berichten: 3292
Woonplaats: Combinatie vd Bosch - Grolleman, Landgraaf

Bericht Geplaatst: Di Aug 21, 2012 14:03 
Omhoog  
Geachte verenigingen en leden,

Onze rekencoördinator, de heer Pieter Springer, is van 22 augustus t/m 1 september 2012 met vakantie.
Voor belangrijke zaken m.b.t. het rekenwerk kunt u contact opnemen met de heer Henk Kooring, hckooring@ziggo.nl te: 0206435497.

Met vriendelijke groeten,

Tiny van Santen, secretaris.

 Profiel E-mail  

Offline
Stamtafel asdoffer

Geregistreerd: Za Mei 09, 2009 18:31
Berichten: 3292
Woonplaats: Combinatie vd Bosch - Grolleman, Landgraaf

Bericht Geplaatst: Za Sep 15, 2012 23:53 
Omhoog  
voorlopige agenda

Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van een algemene ledenvergadering van afdeling Noord-Holland.

Deze vergadering zal worden gehouden op vrijdag 26 oktober 2012, in hotel Akersloot.
De aanvang van de vergadering is gesteld op 20.00 uur.
Hierbij ontvangt u alvast de voorlopige agenda voor deze vergadering.
Voor deze vergadering kunt U voorstellen indienen bij het afdelingssecretariaat door middel van het (digitale) formulier “Indiening Amendementen en Voorstellen ALV Afdeling Noord-Holland”, uiterlijk tot 26 september 2012. Omdat het afdelingsbestuur kort hierop vergadert, kunnen voorstellen ingediend na 26 september niet meer geagendeerd worden. Voorstellen die niet zijn ingediend middels het daartoe bestemde formulier worden niet in behandeling genomen.
Zo spoedig mogelijk na 26 september maar in ieder geval uiterlijk op 12 oktober 2012 zult U de definitieve agenda ontvangen.
De notulen en geloofsbrief zullen bij de definitieve agenda gevoegd worden.

Namens het bestuur van afdeling Noord-Holland,
met vriendelijke groeten,
Tiny van Santen, secretaris.

Vrijdag 26 oktober 2012
Agenda Algemene Ledenvergadering afdeling Noord-Holland

1. Opening door de voorzitter om 20.00 uur.

2. Appèl van verenigingsafgevaardigden, aan de hand van de ingeleverde geloofsbrieven.

3. Behandeling van de notulen van de vorige vergadering d.d. 9 maart 2012.

4. Behandeling ingekomen stukken en bestuursmededelingen.

5. Behandeling verslag algemene ledenvergadering N.P.O. d.d. 24 maart 2012 en agenda algemene ledenvergadering NPO d.d. 3 november 2012

6. Behandeling van aangehouden financieel jaarverslag 2011.

7. Decharge penningmeester.

8. Bestuursverkiezing.

9. Behandeling van voorstellen van het afdelingsbestuur en verenigingen.

10. Wat verder ter tafel komt, tevens rondvraag.

11. Sluiting.

 Profiel E-mail  

Offline
Stamtafel asdoffer

Geregistreerd: Za Mei 09, 2009 18:31
Berichten: 3292
Woonplaats: Combinatie vd Bosch - Grolleman, Landgraaf

Bericht Geplaatst: Di Okt 02, 2012 0:28 
Omhoog  
Aanvulling agenda

Aanvulling op de Agenda Algemene Ledenvergadering afdeling Noord-Holland d.d. 26 oktober 2012

Toegevoegd agendapunt 8a
Vacature Kascommissie/Verkiezing Kascommissie
In verband met drukke werkzaamheden heeft de heer Jaap van der Weijden te kennen gegeven zijn werkzaamheden voor de Kascommissie te beëindigen. Wij bedanken Jaap voor zijn inzet en zijn wijze raad.
Het bestuur zoekt kandidaten voor deze belangrijke commissie. Kandidaten worden verzocht zich te melden bij het bestuur zodat een verkiezing voor de Kascommissie plaats kan vinden ter vergadering.

Het bestuur

 Profiel E-mail  

Offline
Stamtafel asdoffer

Geregistreerd: Za Mei 09, 2009 18:31
Berichten: 3292
Woonplaats: Combinatie vd Bosch - Grolleman, Landgraaf

Bericht Geplaatst: Ma Okt 29, 2012 19:33 
Omhoog  
Definitieve agenda 26 oktober

Geachte dames en heren,

Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van een algemene ledenvergadering van afdeling Noord-Holland.
Deze vergadering zal worden gehouden op vrijdag 26 oktober 2012, in hotel Akersloot.
De aanvang van de vergadering is gesteld op 20.00 uur.
Hierbij ontvangt u de definitieve agenda voor deze vergadering ,inclusief de geloofsbrief. Omdat de geloofsbrief digitaal en daardoor uniform is uitgevoerd, verzoekt het bestuur u deze volledig in te vullen met vermelding van het ledenaantal van uw vereniging, dat u aantreft bij het aan de geloofsbrief gekoppelde overzicht van het stemmenaantal per vereniging. Gelieve deze geloofsbrief voor de aanvang van de vergadering ingevuld bij het bestuur in te leveren.
Als peildatum voor het aantal leden waarmee uw vereniging haar stem uitbrengt zal gehanteerd worden
16-09-2012.

Tevens ontvangt U hierbij de notulen van de algemene ledenvergadering van 9 maart 2012.

Namens het bestuur van afdeling Noord-Holland,
met vriendelijke groeten,

Tiny van Santen, secretaris.


Agenda Algemene Ledenvergadering afdeling Noord-Holland

1. Opening door de voorzitter om 20.00 uur.

2. Appèl van verenigingsafgevaardigden, aan de hand van de ingeleverde geloofsbrieven.

3. Behandeling van de notulen van de vorige vergadering d.d. 9 maart 2012.

4. Behandeling ingekomen stukken en bestuursmededelingen.

deel 1

deel 2

deel 3

5. Behandeling verslag algemene ledenvergadering N.P.O. d.d. 24 maart 2012 en agenda algemene ledenvergadering NPO d.d. 3 november 2012

6. Behandeling van aangehouden financieel jaarverslag 2011.
Beantwoording schriftelijke vragen

7. Decharge penningmeester.

8. Bestuursverkiezing.
8a Vacature Financiële Begeleidingscommissie / Verkiezing kascommissie.

9. Behandeling van voorstellen van het afdelingsbestuur en verenigingen.

10. Wat verder ter tafel komt, tevens rondvraag.

11. Sluiting.

 Profiel E-mail  

Offline
Stamtafel asdoffer

Geregistreerd: Za Mei 09, 2009 18:31
Berichten: 3292
Woonplaats: Combinatie vd Bosch - Grolleman, Landgraaf

Bericht Geplaatst: Ma Feb 25, 2013 13:44 
Omhoog  
Agenda Algemene ledenvergadering 8 maart 2013


1. Opening door de voorzitter om 20.00 uur.
2. Appèl van verenigingsafgevaardigden, aan de hand van de ingeleverde geloofsbrieven.
3. Behandeling notulen van de vergadering van 26-10-2012.
4. Behandeling ingekomen stukken en bestuursmededelingen.
5. Behandeling agenda NPO ledenvergadering d.d. 16 maart 2013.
6. Behandeling jaarverslag secretaris.
7. Verslag kascontrolecommissie over het gevoerde financiële beleid van het afdelingsbestuur.
8. Behandeling financieel jaaroverzicht Afdeling 6 Noord-Holland.
9. Decharge algemene vergadering over het gevoerde financiële beleid van het afdelingsbestuur.
10. Behandeling begroting 2013 Afdeling 6 Noord-Holland.
11. Verkiezing leden afdelingsbestuur.
12. Verkiezing kiesmannen ledenvergaderingen NPO.
13. Behandeling verenigings- en bestuursvoorstellen.
14. Wat verder ter tafel komt, tevens rondvraag.
15. Sluiting.


4. Bestuursmededelingen.

4.1 INFORMATIEBOEKJE 2013 (Digitaal via de website)
Informatie met betrekking tot wijzigingen aangaande het inleveren van wedvluchtbescheiden, aanleveradressen per rayon, Controle Commissie Concours en Constateren en andere vluchttechnische zaken zullen online gepubliceerd worden op de afdelingssite van Noord-Holland en verzonden worden naar de mailadressen van de verenigingen en leden.

4.2 COMMISSIES NOORD-HOLLAND
In bijlage treft u aan een zo actueel mogelijk overzicht van de commissies van Noord-Holland en de leden die in deze commissies zitting hebben of voor zover bekend willen hebben. Mochten hier onjuistheden in voorkomen dan verzoekt het bestuur dit uiterlijk voor 15 februari 2013 bij het afdelingssecretariaat kenbaar te maken. Eventuele nieuwe kandidaten kunnen door alle verenigingssecretariaten tot deze datum gemeld worden bij het afdelingsbestuur. Bij de definitieve agenda zal dan een aangepast overzicht worden toegevoegd, zodat ook voor 2013 duidelijk is tot wie u zich voor de diverse zaken kunt wenden.

4.3 NOORD-HOLLANDSE KAMPIOENENDAG/KAMPIOENENHULDIGING.
Deze wordt gehouden op zondag 10 november 2013 in het Fletcher Hotel Restaurant (v.h. Golden Tulip) Kennemerstraatweg 425 Heiloo. Tel. 072-5052244.
Nadere mededelingen via de website van de Afdeling.

4.4 COMMUNICATIE
Omdat de post van het afdelingsbestuur hoofdzakelijk wordt verstuurd via de E-mail, verzoekt het bestuur daarom alle verenigingen alert te blijven op de E-mailpost van het afdelingsbestuur, en wijziging van secretariaten en e-mail adressen, per omgaande door te geven aan het afdelingssecretariaat.
Belangrijke mededelingen zullen tevens geplaatst worden en de website van de afdeling http://www.duivensport-nh.nl.

4.5 WEBSITE NPO
De website van de NPO is nu http://www.npoveenendaal.nl
Wilt u mail verzenden dan wordt het b.v. secretariaat@npoveenendaal.nl

4.7 VLUCHTEN
De vluchten op Chateauroux en Salbris zijn in datum van plaats gewisseld.
Data respectievelijk 6 juli en 22 juni. (dit i.v.m. de wijzigingen die de NPO heeft aangebracht aangaande de wensen van de Sectoren.)

4.9 Bewaren wedvluchtbescheiden.
De vluchtbescheiden (inkorf- en klokbescheiden) van de eerste Oude duivenvlucht en de tweede Overnacht fond vlucht (St. Vincent door NIC’s) dienen met de wagen c.q. opgestuurd te worden naar:
Verder dient er gehandeld te worden volgens artikel 22 (i 89/zo84)
Verdere mededelingen ter vergadering.

5. BEHANDELING AGENDA NPO D.D. 16 MAART 2013.
5.1 W. Wijfje zal deze behandelen.

6. BEHANDELING JAARVERSLAG SECRETARIS.
6.1 Het jaarverslag maakt deel uit van de definitieve agenda.

7. VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE OVER HET GEVOERDE FINANCIELE BELEID VAN
HET AFDELINGSBESTUUR.
7.1 De kascontrolecommissie zal verslag doen, eventueel met aanbevelingen.

8. BEHANDELING FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012.
8.1 het overzicht zal deel uitmaken van de definitieve agenda.


9. DECHARGE PENNINGMEESTER OVER HET GEVOERDE BELEID IN 2012.
9.1 het bestuur verzoekt decharge te verlenen.

10. BEGROTING 2013 AFDELING NOORD-HOLLAND
10.1 Het bestuur stelt voor in te stemmen met de begroting 2013 welke deel zal uitmaken van de definitieve agenda.


11. BESTUURSVERKIEZING.

Volgens het rooster van aftreden zijn in de jaarvergadering van 2013 aftredend:
Dhr. M. Kramer, aftredend en niet herkiesbaar
Dhr. R. Bos aftredend en herkiesbaar
Tevens heeft dhr. A. van Meerkerk zich aangemeld om zitting te nemen in het bestuur.
Het bestuur stelt voor om dhr. R. Bos te herbenoemen en dhr. A. van Meerkerk te benoemen in het bestuur.
Daarnaast heeft het bestuur zich beraden over het aantal bestuursleden dat in de loop van de jaren van negen is gedaald naar zeven. Om de bestuurstaken evenredig te kunnen verdelen en voldoende continuïteit te kunnen waarborgen, heeft het bestuur gemeend dat een goede zaak zou zijn om het aantal bestuursleden weer terug te brengen naar negen. (Rayon B is nog niet vertegenwoordigd in het bestuur)
Basisverenigingen kunnen uiteraard kandidaten stellen. Dit dient schriftelijk te gebeuren vergezeld van een bereidverklaring van de kandidaat uiterlijk tot 8 februari 2013, onder vermelding van de kandidatuur voor de functie van afdelingsvoorzitter, afdelingssecretaris, penningmeester of voor de functie van bestuurslid commissaris.

12. KIESMANNEN NPO:
Het bestuur stelt voor te benoemen als kiesman naar de NPO ledenvergaderingen de reserve kiesman de heer W. Wijfje. Voor de functie van reservekiesman NPO stelt het bestuur voor te benoemen de heer A. van Meerkerk.

13. VERENIGINGS- EN BESTUURSVOORSTELLEN
13.1 Er zijn geen bestuursvoorstellen.


13.2 Voorstel P.V. Zaanstreek Noord (1264): Deze stelt voor om in 2014 een Derbyvlucht vanuit Nationaal Sens te
organiseren. Nationaal zijn ze in 2014 door de NPO afgeschaft, maar in Noord Holland was er nog wel
belangstelling.
Bij navraag is gebleken: Er kan geen aparte ringenserie worden besteld.
Er is wel een mogelijkheid om ringenserie afwijkend van de serie die dan in Noord Holland uitgeleverd wordt,
de z.g. laatste serie, maar dan moet men ze wel afnemen.
Betaling gaat via de NPO, maar niet afgenomen ringen komen ten laste van de Afdeling, b.v. de Afdeling laat een
serie van 2000 ringen door de NPO reserveren en er worden maar 1000 ringen besteld, dan moet de Afdeling de
overige 1000 ringen betalen. Kostenpost Afdeling € 500,=.
Ook dit is eigenlijk een voorstel voor de najaarsvergadering, toch heeft bestuur Afdeling besloten om bovenstaand
voorstel te accepteren voor de voorjaarsvergadering,, om reden, dat indien het voorstel wordt aangenomen, er
actie richting NPO nodig is i.v.m. het bestellen van de ringen.

Pré advies bestuur: Oordeel aan de vergadering.

P.V. Waarland (1322): Betreft Nationale Kampioenschappen, Dit voorstel behoort in de najaarsvergadering
behandelt te worden

P.V. A.Z.V. (1300): Betreft Noord/Zuidlijn, Dit voorstel behoort op de najaarsvergadering behandeld te worden


Namens het bestuur van NPO afdeling 6 Noord-Holland,

T.H.G.J. van Santen, secretaris.

 Profiel E-mail  

Offline
Stamtafel asdoffer

Geregistreerd: Za Mei 09, 2009 18:31
Berichten: 3292
Woonplaats: Combinatie vd Bosch - Grolleman, Landgraaf

Bericht Geplaatst: Ma Apr 01, 2013 23:17 
Omhoog  
Let op! Belangrijke informatie seizoen 2013

Aan de leden van afdeling 6 Noord-Holland,

Voor het seizoen 2013 gelden de volgende aanvullende regels en richtlijnen:

Inzenden UDP-bestanden

Omdat de Compuclub ook dit jaar weer onze rekenaar is moeten de UDP-bestanden (D en W-bestanden) zoals gebruikelijk naar de Compuclub (udp@compuclub.nl) worden verzonden. De D en W-bestanden moeten ook naar Pigeonvillage (udp@pigeonvillage.nl) worden verstuurd in verband met de berekening van de Nationale Kampioenschappen en de uitslagen van de Nationale vluchten door Pigeonvillage.nl.

ATTENTIE ATTENTIE ATTENTIE ATTENTIE

Alle UDP-bestanden inzenden naar de Compuclub (udp@compuclub.nl) en Pigeonvillage (udp@pigeonvillage.nl).

U kunt desgewenst gebruik maken van een programma dat in opdracht van de NPO is gemaakt door Frans Huynen.
U kunt dit programma vinden op zijn site http://www.huynen.info onder “downloads”, de zevende van boven. SMTP servers zijn hierbij al ingevuld. In de meeste gevallen zit die van u er tussen. Anders moet u zelf even in uw account kijken.

Verder geldt evenals voorgaande jaren:
1. De liefhebbers die ontbreken in de D-bestanden worden niet geklasseerd in de uitslag.
2. Als een D-bestand niet, te laat, onvolledig of onjuist wordt ingestuurd, worden de liefhebbers niet geklasseerd in de uitslag.
3. Verschillen tussen D en W bestanden leiden tot uitsluiting van de liefhebbers c.q. individuele duiven die het betreffen.
4. De D-bestanden dienen uiterlijk de volgende ochtend om 08.00 uur, na de dag van inkorven zijn ingezonden en ontvangen door de Compuclub en Pigeonvillage. Als op donderdag wordt ingekorfd dan dient het D-bestand vrijdagochtend om 08.00 uur bij de Compuclub en Pigeonvillage te zijn ontvangen.
5. De W-bestanden moeten zo spoedig mogelijk doch uiterlijk op de dag van uitslaan naar de Compuclub en Pigeonvillage worden gezonden.

Controle D-bestanden
Hierbij geven we nog een keer aan hoe u o.a. kunt controleren of het D-bestand volledig is. De ervaring leert dat een aantal verenigingen niet of onvoldoende controleren of het D-bestand:
- überhaupt is ingestuurd c.q. ontvangen door de Compuclub en Pigeonvillage;
- de juiste vluchtcode is gebruikt;
- alle liefhebbers meegestuurd zijn in het D-bestand;
- het aantal ingekorfde duiven klopt;
- de juiste duiven die ingekorfd zijn in het D-bestand zijn opgenomen;
- het aantal gevraagde uitslagen juist zijn op de diverse niveaus;
- ten onrechte invliegduiven is ingegeven;
- de juiste vlucht is ingelezen;

In Autokon (maar ook in de andere programma’s die gebruikt worden) kunt u zien of alle klokken zijn uitgelezen. Autokon geeft rechts aan, boven het gedeelte waar de liefhebbers die uitgelezen zijn staan, hoeveel liefhebbers zijn uitgelezen en hoeveel duiven.

Als u het UDP bestand hebt ingelezen in Winver kunt u door een verzamelstaat te maken zien of alle liefhebbers zijn overgenomen en of (per ongeluk) invliegduiven is aangegeven. Bij de inkorflijsten kunt u zien wie er een uitslag heeft gevraagd, en op welke niveaus de liefhebbers willen spelen. Bij eventuele fouten kunt u dit handmatig corrigeren en vervolgens het D-bestand opnieuw insturen (naar de hierboven aangegeven e-mailadressen).

Als het D-bestand is ingestuurd ontvangt u bevestigingsmail van Compuclub en PV. Controleer deze mail ook. In de mail staan eventuele fouten die de Compuclub en/of PV automatisch genereert en u kunt zien welke liefhebbers zijn ingestuurd, het aantal duiven en het aantal uitslagen dat men heeft gevraagd. U moet vervolgens de fouten corrigeren en het D-bestand opnieuw insturen. Vervolgens weer wachten op de bevestigingsmail en controleren of het D-bestand goed is. De bevestigingsmail kan dit jaar wat langer duren ivm wijzigingen bij de server van Compuclub. Dit moet leiden tot minder storingen.

Let er steeds bij het inzenden op dat naar beide bovengenoemde e-mailadressen wordt ingestuurd!

Het is verboden om na de vlucht dingen te wijzigen zoals ringnummers, invliegduiven e.d. Dit wordt opgemerkt bij de Compuclub en PV en kan tot uitsluiting leiden. Controleer ook na de vlucht of het W-bestand goed is aangekomen en/of er geen fouten in het W bestand zitten.

Komt u rare dingen tegen neem dan gelijk contact op met E. Uithuisje (voorzitter concours- en controlecommissie) 06-53461002 of P. Springer (Coördinator Rekenwerk) 06-30021310 of de helpdesk van de afdeling (zie informatieboekje). Vaak kunnen we vroegtijdig dingen oplossen, is reclame achteraf niet nodig en hoeft u niet uit de uitslag te worden genomen.

Overige van belang zijnde zaken voor het seizoen 2013
De betaalstaten worden ter beschikking gesteld op de site van de Compuclub (met inlogcodes op te halen)
De verenigingsuitslag wordt ook digitaal aangeleverd (met inlogcodes op te halen)
De inlogcodes van vorig seizoen zijn nog van toepassing.
In de voorlopige uitslag worden de liefhebbers gelijk in het juiste rayon geplaatst. In principe is de voorlopige uitslag dan conform de definitieve uitslag. De voorlopige uitslag wordt volledig 1 op 4 geplaatst. Kampioenschappen worden gelijk berekend.
De vluchtcodes worden uniform gekoppeld aan weeknummers. 6 april is T14 (oefenvlucht), 13 april V15 enz. Voor de ZLU gelden afwijkende codes.
Dit om vergissingen tot een minimum te beperken.
Het Hokkampioenschap van de afdeling wordt geplaatst als een onderdeel is afgerond.
Als een onderdeel is afgerond dan worden in de eindstand alle leden opgenomen die hebben meegedaan.
Het rekengeld per duif blijft 1,9 eurocent per duif. Pigeonvillage.nl brengt geen rekengeld in rekening.
De papierenuitslagen worden een paar centen duurder.

Reclames
Reclames dienen net als in 2012 rechtstreeks naar de Coördinator van het Rekenwerk: Pieter Springer, Zeilstraat 5 te 1156 CJ Marken te worden gezonden onder overlegging van de nodige bewijsstukken. Dit moet gebeuren binnen één week na het verschijnen van de uitslag.
Bij voorkeur via de mail : pieterspringer@kpnplanet.nl.
Stuur altijd een CC naar Henk Kooring: hckooring@ziggo.nl
Overig
Klokverzamelstaat
De klokverzamelstaat hoeft niet meer te worden ingevuld indien er alleen nog elektronisch wordt geconstateerd in uw vereniging. Of dit ook geldt voor de nationale vluchten moet worden afgewacht als hierover de info verschijnt.
Indien er nog wel wordt ingekorfd door een liefhebber met een mechanische klok of computerklok moet wel een klokverzamelstaat worden ingevuld.

Wedvluchtbescheiden
De inkorfbescheiden hoeven niet meer te worden meegeven aan de vrachtauto. De bescheiden bewaart u in uw vereniging. Na het afslaan bewaart u de bescheiden ook in uw eigen vereniging (dus niet opsturen).

Op de eerste wedvlucht van 13 april 2013 moet u de inkorfbescheiden wel opsturen en wel naar E. Uithuisje, Grotewerf 1 te 1156 CV Marken. Ditzelfde geldt voor de overnachtvlucht van St. Vincent van 14 juni 2013.
Software
Zorg ervoor dat de juiste, meest recente, software in de Elektronisch systemen zit en dat u de juiste, meeste recente, applicatiesoftware, voor het uitlezen, inlezen en koppelen van de duiven, voor de aanvang van het seizoen 2013 gebruikt. Het niet gebruiken van de juiste software kan tot uitsluiting leiden.
Chipringen
Het komt voor dat bij dezelfde liefhebber chipringen met dezelfdes codes voorkomen. Dit komt vooral voor bij Unikon. Dat komt omdat niet op de juiste wijze de koppeltabel is opgemaakt. Het bestuur verzoekt u te voorkomen dat bij dezelfde liefhebber chipringen met dezelfde codes in de koppeltabel voorkomen.
Inleveradressen
De inleveradressen zijn vervallen.
Melden
Het melden van de duiven gaat ook in het seizoen 2013 niet meer telefonisch maar uitsluitend digitaal met het meldprogramma van Compuclub.
Bij uw eigen vereniging of als u in een andere verenging inkorft , moet u binnen 15 minuten melden (dit kan en mag nog gewoon telefonisch). Het melden naar Compuclub en hiermee naar de afdeling moet vervolgens binnen 30 minuten plaatsvinden (minimaal de 5 snelsten). De eerste duif moet dus binnen 45 minuten bij de afdeling bekend zijn. Bij een trage vlucht kan het zijn dat u vaker moet melden/insturen naar de afdeling. Niet tijdig melden kan tot uitsluiting leiden.
Alleen gemelde duiven komen op teletekst.
Het melden van de duiven geldt alleen voor de teletekstvluchten.
Voor de nationale vluchten kan bovenstaande anders geregeld zijn, hiervoor gelden de NPO richtlijnen.
Te weinig inkorvers
Verenigingen die, van tevoren, weten dat ze te weinig inkorvers hebben (minder dan 5) moeten uitwijken naar een zusterverenging binnen hun rayon. Mochten er onvoorzien minder dan 5 inkorvers zijn, dan dient u direct contact op te nemen met
E. Uithuisje (06 53461002), mocht u geen gehoor krijgen dan dient u P. Springer
(06 30021310) te bellen.
Indien blijkt dat er minder dan 5 inkorvers zijn geweest en u heeft hiervan geen melding gemaakt zal bestuur afdeling 6 NH hiervan melding maken bij het Tucht- en Geschillencollege die hiervoor bevoegd is.
Mutaties
Zorg voor de aanvang van het seizoen dat de mutaties die nodig zijn worden doorgegeven aan de NPO. Controleer ook uw ledenlijst of alle gegevens nog juist zijn. Soms blijken GPS-coördinaten niet meer aanwezig te zijn.
De liefhebbers waarvan de gegevens onjuist zijn bij de NPO zullen niet voor klassering in aanmerking komen.
WHZB
Voor WHZB is een splitsing in Mannen en Vrouwen noodzakelijk. Compuclub verzoekt iedereen om dit in de klokken in te geven. Dit kan via je klok of via autokon c.q. een ander programma. Je hoeft alleen een Vrouw in te geven. De rest is vanzelf een Man. De jonge duiven zijn herkenbaar aan het jaartal.
Het bestuur.

 Profiel E-mail  

Offline
Stamtafel asdoffer

Geregistreerd: Za Mei 09, 2009 18:31
Berichten: 3292
Woonplaats: Combinatie vd Bosch - Grolleman, Landgraaf

Bericht Geplaatst: Ma Apr 22, 2013 23:41 
Omhoog  
Mededeling

Beste liefhebbers/club bestuurders,
Wilt U er op toe zien dat uw manden in orde zijn. Geen manden met loszittende bodems, manden waarvan de schuiven niet functioneren, waar de verzegeling niet van in orde is. Het bestuur heeft met de convoyeurs afgesproken dat manden die niet in orde zijn, ’n rode afkeur sticker krijgen. Bij terugkomst weet U dat deze manden niet functioneren en gerepareerd moeten worden. Het zou natuurlijk prettig zijn wanneer U zorgt dat de manden ALTIJD in goede conditie zijn. Voor de duiven en in uw eigen belang!
Verder willen wij U er op attenderen dat het absoluut niet is toegestaan ‘vreemde of opvangduiven’ in ’n doosje aan te bieden en te vragen of deze in de trailer of cabine mee mogen, om op de lossingsplaats in vrijheid te worden gesteld. ALLEEN duiven in verzegelde manden worden vervoerd!
De afgelopen weken is er weer veel tijd en zorg besteed aan de trailers, hebben we ’n bijeenkomst met alle betrokkenen gehad en zijn er afspraken gemaakt en alle puntjes op de i gezet.
Wij wensen U een sportief en mooi seizoen.
Namens commissie vervoer.

Ook willen wij u attenderen dat als u a.s. weekend, een proefvlucht wilt houden, de vluchtcode T15 is.

 Profiel E-mail  

Offline
Stamtafel asdoffer

Geregistreerd: Za Mei 09, 2009 18:31
Berichten: 3292
Woonplaats: Combinatie vd Bosch - Grolleman, Landgraaf

Bericht Geplaatst: Ma Mei 27, 2013 22:59 
Omhoog  
Informatie tijdstip van lossen

Deze week, donderdag inkorven voor onze 2e midfond vlucht
Soissons.

Even wakker schudden, maar 11 juni vervliegen we alweer onze 1e africhtingvluchten voor de jonge duiven.

 Profiel E-mail  

Offline
Stamtafel asdoffer

Geregistreerd: Za Mei 09, 2009 18:31
Berichten: 3292
Woonplaats: Combinatie vd Bosch - Grolleman, Landgraaf

Bericht Geplaatst: Ma Jun 24, 2013 9:00 
Omhoog  
Uitleg hokprestatie

Hokkampioenschap en beste hokprestaties
Er zijn een weer paar telefoontjes geweest van liefhebbers die meenden ten onrechte niet bij de beste hokprestaties te zijn opgenomen. Ik geef hierbij nog een keer de regels die hierbij gelden:

Voor de vitesse moet iemand minimaal 5 duiven mee hebben.
midfond minimaal 4,
eendaagse fond minimaal 3,
jong minimaal 5,
natour minmaal 5,
overnachtfond minimaal 2.
Het totaal aantal behaalde punten van al je duiven in de prijzen wordt gedeeld door het aantal duiven dat je mee hebt.
Voor het uiteindelijke kampioenschap worden alle vluchten bij elkaar opgeteld (uiteraard per categorie).

 Profiel E-mail  
Berichten weergeven van de afgelopen:  Sorteer op  
Plaats een nieuw onderwerp Dit onderwerp is gesloten. U kunt geen berichten wijzigen of nieuwe reacties plaatsen.
Pagina 2 van 3  [ 34 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3  VolgendeWie is er online?

Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers

U mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen in dit forum
U mag geen reacties plaatsen op onderwerpen in dit forum
U mag uw berichten niet wijzigen in dit forum
U mag uw berichten niet verwijderen in dit forum
U mag geen bijlagen plaatsen in dit forum
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group :: Style based on FI Subice by phpBBservice.nl :: Alle tijden zijn UTC + 1 uur [ Zomertijd ]
Vertaald door phpBBservice.nl.