Het Praathuis - The House of Talks

Het grootste & gezelligste postduiven forum van België & Nederland, waar "Duivensport een nog fijnere hobby is!" THUISBASIS van de DUIVENRUILCLUB!

Het is momenteel Ma Mrt 25, 2019 11:24


Forumindex » FONDCLUBS & ORGANISATIES » NPO & AFDELINGSNIEUWS » NPO en AFDELINGEN


Plaats een nieuw onderwerp Dit onderwerp is gesloten. U kunt geen berichten wijzigen of nieuwe reacties plaatsen.  [ 34 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3  Volgende
Auteur
Zoeken naar:
Bericht

Offline
Stamtafel asdoffer

Geregistreerd: Za Mei 09, 2009 18:31
Berichten: 3292
Woonplaats: Combinatie vd Bosch - Grolleman, Landgraaf

Bericht Geplaatst: Ma Apr 18, 2011 12:57 
Omhoog  
Lossing st Job en Meer
maandag 11 april 2011
Aan de leden van afdeling 6 Noord-Holland

Mededeling over de lossingen in St. Job en Meer.

Zoals u wellicht weet en hebt gezien, zijn deze winter alle lossingsdeuren van onze duivencontainers voorzien van een systeem waardoor alle deuren tegelijk opengaan bij de lossing. Dit systeem werkt met elektromagneten die de deur dichthouden, gecombineerd met gasveren die, zodra de magnetische spanning wegvalt, de deuren met kracht openduwen.Afgelopen zaterdag hebben enkele mensen de lossingen op St. Job in 't Goor op video vastgelegd. Uit deze beelden blijkt dat het lossingssysteem goed functioneert. Alle deuren gaan gelijk open, nadat de nodige tests en aanpassingen zijn gedaan.

Echter, wat blijkt. Door een menselijke fout (en dus niet een mechanische) zijn bij de lossing van rayon C vier manden van de vereniging De Rijp (1320) niet gelijktijdig met de andere duiven gelost. Een honderdtal duiven zijn circa een minuut later gelost, toen de overige duiven reeds op koers lagen.Het bestuur betreurt dit voorval en heeft inmiddels via de secretaris van De Rijp haar excuses aan de leden aangeboden.

Helaas circuleert het gerucht dat de deuren vast zouden hebben gezeten. Dit gerucht is aantoonbaar onjuist en blijkt niet uit de videobeelden. Hiermee wil het bestuur niet zeggen dat het systeem feilloos is. Om een goede lossing te kunnen krijgen hebben de convoyeurs veel werk aan het uittesten van de deuren. Van cruciaal belang is dat de duivencontainers waterpas staan. Ook blijkt dat sommige plaatjes die tegen de magneet aandrukken, de deur tegenhouden. Hier wordt aan gewerkt.

Wat de andere rayonlossingen betreft het volgende:

Tijdens de lossing van de rayons E en F is één mand duiven iets verlaat gelost (ca dertig seconden). Helaas kon op basis van de beelden niet worden nagegaan welke mand en vereniging het betrof. Maar ook hier was geen sprake van een vastzittende deur.

Bij de lossing van rayon D in Meer bleek dat een magneetplaatje van een deur niet goed functioneerde. Hierdoor werd deze deur vlak voor de geplande lostijd opengezwaaid. Vrijwel gelijktijdig werden de overige duiven gelost, zodat een eerlijk concours is gevlogen.

Bij de lossing van rayon A is één deur handmatig geopend. Aangezien dit vooraf was uitgetest, wisten de convoyeurs welke deur dit betrof en zijn alle duiven gelijktijdig gelost.

De lossing van rayon B is zonder problemen verlopen.

Al met al werkt het systeem naar behoren, maar zeker nog niet perfect. Ook deze week zullen we het systeem verder perfectioneren met als doel de kinderziektes van dit nieuwe systeem zoveel mogelijk uit te bannen.


Last but not least, nog het volgende. Er wordt door het bestuur, de transporteurs en de convoyeurs keihard gewerkt om ervoor te zorgen dat u elke zaterdag op uw duiven kunt wachten. Dat is namelijk geen vanzelfsprekendheid. Vanuit een bepaalde hoek wordt echter zodanig onbehoorlijk en onterecht op de man gespeeld, dat de continuïteit van het vervoer in gevaar wordt gebracht. En zoals u weet, zonder vervoer staat alles stil, ook de duivenwagens. Wij verzoeken dan ook de desbetreffende personen (wie de schoen past trekke hem aan) om te stoppen met het verspreiden van ongefundeerde aantijgingen, geruchten en onwaarheden en te accepteren dat het bestuur het beleid bepaalt en daarvoor verantwoording aflegt op de Algemene Ledenvergadering in het najaar.

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Het bestuur.

 Profiel E-mail  

Offline
Stamtafel asdoffer

Geregistreerd: Za Mei 09, 2009 18:31
Berichten: 3292
Woonplaats: Combinatie vd Bosch - Grolleman, Landgraaf

Bericht Geplaatst: Zo Mei 01, 2011 21:50 
Omhoog  
Belangrijke info

woensdag 27 april 2011

Belangrijke info voor de komende weken en zeker m.b.t. de dubbelvluchten:

1. De klokken moeten uitgeprint worden met dezelfde sleutel als waarmee is ingekorfd. Je kan dus wel uitprinten op een ander clubsysteem. Het is makkelijker als aan elk clubsysteem een printer hangt.
2. Bij de Atis top moet je altijd beginnen met vlucht 1. Begin je met vlucht 2 dan kan je niet meer inkorven op vlucht 1. Je kan de vlucht niet meer inlezen. Als je begint met vlucht 2 geeft dit problemen met uitlezen.
3. Met de M1 geeft bovenstaande geen problemen
4. Herkoppelen tijdens het inkorven moet gebeuren met dezelfde inkorfsleutel en niet meer met de afslagsleutel.

Ik ben vanaf 1 mei 2001 tot en met 8 mei 2011 met vakantie.

Voor belangrijke zaken moet u zich wenden tot:
Henk Kooring, hckooring@ziggo.nl 020-6435497 en/of
Elbert Uithuisje 0653461002.

Denk nog aan inzenden van uw UDP bestanden naar Pigeon Village.

De afgelopen weken is wederom gebleken dat er niet of onvoldoende wordt gekeken naar de bevestigingsmail van de compuclub naar aanleiding van inzenden van het D-bestand.
Dit blijkt o.a. uit dat aantallen duiven niet kloppen, liefhebbers niet zijn opgenomen in de voorlopige uitslagen. In de bevestigingsmail kunt u o.a. het volgende zien:
- überhaupt is ingestuurd c.q. ontvangen door de Compuclub;
- de juiste vluchtcode is gebruikt;
- alle liefhebbers meegestuurd zijn in het D-bestand;
- het aantal ingekorfde duiven klopt;
- het aantal gevraagde uitslagen juist zijn op de diverse niveaus;
- ten onrechte invliegduiven is ingegeven.

Het bestuur / Piet Springer, Coördinator Rekenwerk Compuclub

Aanvulling 29-04-2011

In de vorige mail is een klein foutje geslopen. Het gaat met name om het uitprinten en uitlezen na het inkorven. Het moet zijn:

1. De klokken moeten uitgeprint worden met dezelfde sleutel als waarmee is ingekorfd. Je kan dus wel inlezen op een ander clubsysteem. Het is makkelijker als aan elk clubsysteem een printer hangt.
2. Bij de Atis top moet je altijd beginnen met vlucht 1. Begin je met vlucht 2 dan kan je niet meer inkorven op vlucht 1. Je kan de vlucht niet meer inlezen. Als je begint met vlucht 2 geeft dit problemen met uitlezen.
3. Met de M1 geeft bovenstaande geen problemen
4. Herkoppelen tijdens het inkorven moet gebeuren met dezelfde inkorfsleutel en niet meer met de afslagsleutel.

Voor Unikon geldt ook dat je moet inkorven en printen met delfde sleutel. Het inlezen maakt weer niet uit.
In tegenstelling tot mogelijke andere info hoeft bij het uitslaan niet dezelfde sleutel te worden gebruikt. Er komt wel op de print te staan (eventueel bij gebruik andere sleutel) FOUTE SLEUTEL maar dat heeft geen gevolgen.
Dit is vandaag bevestigd door de NPO.
Met uitslaan hoef je dus niet de sleutel in de gaten te houden. Het gebruik van een andere sleutel kan dus niet leiden tot uitsluiting uit het concours.

Namens bestuur, Piet Springer Coördinator rekenwerk compuclub, 0630021310.

 Profiel E-mail  

Offline
Stamtafel asdoffer

Geregistreerd: Za Mei 09, 2009 18:31
Berichten: 3292
Woonplaats: Combinatie vd Bosch - Grolleman, Landgraaf

Bericht Geplaatst: Ma Mei 16, 2011 11:18 
Omhoog  
Melden der duiven

maandag 09 mei 2011

Geachte leden,

Aanstaande zaterdag 14 mei is een teletekstvlucht op Chateaudun.
Dit betekent dus dat u moet melden bij uw verenigingsfunctionaris.
Die meldt dit door aan de meldpost van uw rayon.

Speciaal voor Rayon E:
Meldpost F. Koster tel. 06-57950448
Het nummer wat vermeld is in het infoboekje is niet het nummer om te melden.

Doorgeven verenigingsnummer /lidnummer liefhebber + naam /tijd met seconden.
Wilt u dit bekend maken aan de meldpost van uw vereniging.

 Profiel E-mail  

Offline
Stamtafel asdoffer

Geregistreerd: Za Mei 09, 2009 18:31
Berichten: 3292
Woonplaats: Combinatie vd Bosch - Grolleman, Landgraaf

Bericht Geplaatst: Ma Jun 20, 2011 0:02 
Omhoog  
PO vergadering 20 juni

zaterdag 18 juni 2011

Aan de leden van afdeling Noord-Holland

Onderwerp: Extra Algemene Vergadering NPO d.d. 20 juni 2011

Geachte leden,

Op 20 juni a.s. vindt een extra algemene vergadering van de NPO plaats. Op de agenda staan drie belangrijke zaken.

1. Herbenoeming (demissionaire) voorzitter de heer A.J. de Jong. Zoals u wellicht weet, heeft het huidige NPO-bestuur zichzelf demissionair verklaard naar aanleiding van de gang van zaken rond de herbenoeming van de huidige voorzitter A.J. de Jong tijdens de ALV van 19 maart jl.

In de weken daarna is er veel gebeurd. Het demissionaire bestuur is van mening dat zij hun demissionaire status kunnen herroepen en wensen hun ingezette beleid voort te zetten en verder te gaan met besturen en de “Vlucht naar de Toekomst.” Voorwaarde is wel dat de huidige voorzitter wordt herbenoemd.

Bij punt 5 van de agenda, te vinden via

http://www.npo.nl/actueel/nieuwsbericht ... -juni-2011

stelt het NPO-bestuur voor om de heer A.J. de Jong te benoemen als voorzitter.

2. Als tegenreactie hebben de gezamenlijke afdelingsvoorzitters (met uitzondering van onze eigen voorzitter) een alternatief “interim bestuur” voorgesteld. Bij punt 6 van de agenda stelt afdeling 11 voor om de heer Buwalda, voorzitter van Afdeling 11, als (interim)voorzitter te benoemen. Tevens is beoogd om de voorzitters van de afdelingen 2,3 en 7 een bestuursfunctie te laten bekleden. Een voorwaarde voor deze benoeming is dat artikel 19 van het Huishoudelijk Reglement NPO moet worden aangepast. Bestuursleden van de NPO mogen namelijk niet tegelijkertijd ook afdelingsbestuurslid zijn. Dit om belangenverstrengeling te voorkomen. Het argument om deze belangrijke bepaling aan te passen is dat het moeilijk is om bestuursleden in de eigen afdeling te vinden.

3. Herstructurering organisatie NPO. In een relatief korte tijd zijn 4 NPO-besturen opgestapt of weggestuurd. Tevens wordt de roep om een wijziging van het kiesmannenstelsel steeds luider. Het bestuur NPO stelt voor om extern advies in te winnen bij NOC-NSF om de bestuursstructuur door te lichten. Het afdelingsbestuur juicht dit toe aangezien zij vóór meer inspraak van de leden is.
Geen ledenvergadering
Hoewel het in onze afdeling een goed gebruik is om te vergaderen vóór een NPO-vergadering, heeft het bestuur van afdeling 6 gemeend om dat deze keer niet te doen. De reden is eenvoudig. Vanwege de drukte in het vliegseizoen zijn de data om samen te komen zeer beperkt. Daarbij komt dat we hebben gepeild dat onze leden niet zitten te wachten op een vergadering midden in het seizoen.

Middels deze brief aan onze leden zullen de kiesmannen van afdeling 6 zich vooraf verantwoorden voor hun keuzes:

Agendapunt 5, voorstel NPO-bestuur inzake de herbenoeming van de heer A.J. de Jong:
Hoewel de kiesmannen van afdeling 6 altijd het huidige NPO-bestuur hebben gesteund bij hun beleid om de duivensport in Nederland een nieuw elan te geven, zullen wij dat deze keer niet doen. Dit is niet vanwege het feit dat wij geen vertrouwen hebben in het huidige bestuur. Nee, wij achten dit bestuur bij uitstek geschikt om onze organisatie te besturen, hoewel wij ook niet altijd tevreden zijn geweest met de gang van zaken rond bijvoorbeeld de aanstelling van Pigeonvillage als nationaal rekenbureau. Wij vrezen echter dat een eventuele herbenoeming van de voorzitter en het aanblijven van het demissionaire bestuur slechts van korte duur is. Uit de voorgaande vergadering(en) blijkt dat er bij veel kiesmannen van andere afdelingen onvoldoende vertrouwen is om met het huidige bestuur door te gaan. Een vruchtbare samenwerking met de meeste kiesmannen ligt niet in het verschiet. Wij denken dan ook dat het niet lang zal duren voordat weer een nieuw NPO-bestuur moet worden gekozen. Met als gevolg dat de ontwikkelingen met betrekking tot de Vlucht naar de Toekomst stil blijven staan.

Agenda punt 6, voorstel afdeling 11, verkiezing nieuwe bestuurders:
Het afdelingsbestuur vindt het geen goede zaak om het Huishoudelijk Reglement aan te passen slechts vanwege het feit dat er bepaalde afdelingen er niet in slagen om voldoende bestuurders te vinden. Dat is een interne aangelegenheid en de verantwoordelijkheid van de leden in de betreffende afdelingen. Artikel 19 van het Huishoudelijk Reglement is een belangrijk artikel dat er voor zorgt dat bepaalde belangen niet geconcentreerd worden bij enkele personen.

Waar kiest afdeling 6 dan wel voor? Het afdelingsbestuur betreurt dat er onvoldoende kandidaten beschikbaar zijn die niet gelieerd zijn aan het huidige bestuur of de afdelingsbesturen. Desondanks dienen we wel verder te gaan. Naar onze mening is de minst slechte keuze die waarbij het zogenaamde interimbestuur bestaande uit de voorzitters van enkele afdelingen gedurende een periode van maximaal 2 jaar op zoek gaat naar geschikte bestuurders. De voorwaarde die het afdelingsbestuur daaraan stelt is dat het Huishoudelijk Reglement NPO (HHR) niet wordt aangepast. Onze kiesmannen zullen dan ook een wijziging van het HHR niet steunen. Daarbij komt dat onze statuten en reglementen niet voorzien in een “interim”bestuur. Dat betekent niets meer of minder dan dat het gaat om een gewone bestuursverkiezing, waarbij het te kiezen bestuur zich op voorhand ten doel heeft gesteld om niet langer dan twee jaar aan te blijven.

Wat stemmen de kiesmannen van afdeling 6:

• vóór het voorstel om onze organisatie door te laten lichten door NOC/NSF.
• tegen het voorstel van het NPO-bestuur betreffende de herbenoeming van de heer A.J. de Jong.
• vóór het voorstel van afdeling 11 inzake de benoeming nieuwe bestuurders.
• tegen aanpassing artikel 19 Huishoudelijk Reglement NPO.

Let wel. Een en ander is uiteraard onder voorbehoud van het verloop van de vergadering.

Wij gaan er vanuit dat u begrip hebt voor het feit dat wij u via deze wijze inlichten en niet middels een ledenvergadering.

Hebt u vragen over het bovenstaande, dan verzoeken wij u deze via uw verenigingssecretaris door te leiden naar het afdelingssecretariaat.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van afdeling 6 en haar kiesmannen,

Tiny van Santen, secretaris

 Profiel E-mail  

Offline
Stamtafel asdoffer

Geregistreerd: Za Mei 09, 2009 18:31
Berichten: 3292
Woonplaats: Combinatie vd Bosch - Grolleman, Landgraaf

Bericht Geplaatst: Vr Jun 24, 2011 22:59 
Omhoog  
Geachte verenigingen en leden,

Gezien de weersverwachtingen voor a.s. zaterdag , heeft het bestuur in overleg met Arie van Dam besloten om de opleervlucht vanuit
Zevenbergschenhoek:
Inkorven vrijdag 24-06-2011 en Los zaterdag 25-06-2011 is afgelast.

De reservedatum treedt nu in werking, dus
Inkorven maandag 27-06-2011 en Los dinsdag 28-06-2011.

Wij verzoeken u vriendelijk dit bekend te maken aan uw leden.

Met vriendelijke groeten,
Namens bestuur en lossingscoördinator,

Tiny van Santen

 Profiel E-mail  

Offline
Stamtafel asdoffer

Geregistreerd: Za Mei 09, 2009 18:31
Berichten: 3292
Woonplaats: Combinatie vd Bosch - Grolleman, Landgraaf

Bericht Geplaatst: Wo Jun 29, 2011 16:14 
Omhoog  
Opleer jonge duiven a.s dinsdag afgelast

zondag 26 juni 2011

Geachte leden en verenigingen,

Gezien de voorspellingen van de weersomstandigheden voor de opleervlucht van a.s. dinsdag 28-06-2011.
Heeft het bestuur besloten om deze niet door te laten gaan.
De opleervlucht gaat nu naar a.s. zaterdag 02-07-2011. Inkorven 01-07-2011.
Dit houdt automatisch in dat de jonge duivenvluchten 1 week worden opgeschoven.

Het is allemaal heel vervelend, maar dit is niet te voorzien, en wij hopen op uw begrip in deze.
Wij begrijpen de frustratie van sommigen en dat dit misschien niet goed uitkomt, maar deze beslissing is in het belang, welzijn en om
verliezen met jonge duiven te voorkomen.

Het is natuurlijk erg mager om 1 opleervlucht voor jonge duiven te vliegen.

Met vriendelijke groeten,

Tiny van Santen

 Profiel E-mail  

Offline
Stamtafel asdoffer

Geregistreerd: Za Mei 09, 2009 18:31
Berichten: 3292
Woonplaats: Combinatie vd Bosch - Grolleman, Landgraaf

Bericht Geplaatst: Ma Jul 04, 2011 13:03 
Omhoog  
Gewijzigd jongeduiven programma

vrijdag 01 juli 2011

Betreft: Aanpassing jonge duivenprogramma (vervolg)

Geachte leden,
Naar aanleiding van ons besluit om de jonge duivenvluchten een week naar achteren te verschuiven, hebben we veel verzoeken ontvangen om toch de einddatum van het jonge duivenprogramma te handhaven (Morlincourt d.d. 13 augustus). De reden is dat een aanzienlijke groep (werkende) liefhebbers een vakantie heeft gepland, aansluitend op de laatste jonge duivenvlucht. Het bestuur heeft gemeend op haar eerdere besluit terug te moeten komen en aan dit verzoek gehoor te geven. Mede omdat deze groep liefhebbers vorig jaar ook al werd benadeeld toen het programma twee weken opschoof in verband met de hitte.
Dit houdt in dat de vlucht Pommeroeul van 23 juli vervalt. We hebben gekozen voor de vlucht Pommeroeul, omdat die twee keer achter elkaar was geprogrammeerd. Het schrappen van deze vlucht was naar onze mening het minst bezwaarlijk.

We begrijpen dat het schrappen van een vlucht niet op ieders instemming kan rekenen, maar op deze wijze hopen we recht te doen aan de spelvreugde van de liefhebbers die met hun gezin op vakantie gaan.

Namens het bestuur,
Tiny van Santen

 Profiel E-mail  

Offline
Stamtafel asdoffer

Geregistreerd: Za Mei 09, 2009 18:31
Berichten: 3292
Woonplaats: Combinatie vd Bosch - Grolleman, Landgraaf

Bericht Geplaatst: Ma Jul 18, 2011 15:04 
Omhoog  
Mededeling

donderdag 14 juli 2011

Geachte verenigingen en leden,

Hierbij verzoeken wij u, vriendelijk doch dringend, om vragen, klachten, opmerkingen e.d. via de secretaris van uw vereniging kenbaar te maken bij het afdelingssecretariaat.
De mails van individuele leden kunnen wij niet meer beantwoorden. Dit zou een dagtaak zijn en het overzicht is zoek, mede omdat er meestal geen verenigingsnummer e/o naam bij vermeld is. Mocht om welke reden dan ook uw secretaris niet in staat zijn om dit te verwezenlijken, wilt u dit dan vermelden en de mail namens de secretaris sturen.

De afgelopen weken is een aaneenschakeling geweest van alle soorten mails van individuele leden die eisen en bevelen en bedreigende taal bezigen.
U zult begrijpen dat we hier niet op reageren.

Omwille van de tijd, is het ondoenlijk om iedereen persoonlijk te antwoorden.
Wel danken wij u voor de voor de vele positieve reacties die wij mochten ontvangen op onze beslissingen.
Dit vergt van ons natuurlijk geen extra inspanning, reactie of beantwoording.

Namens het bestuur, beantwoorden en geven we dus alleen reacties op berichten van de verenigingssecretarissen, verzonden aan de afdelingssecretaris.

Wij hopen dat u zich hier in kan vinden en rekenen op uw medewerking.

Met vriendelijke groeten,

Tiny van Santen, secretaris.

 Profiel E-mail  

Offline
Stamtafel asdoffer

Geregistreerd: Za Mei 09, 2009 18:31
Berichten: 3292
Woonplaats: Combinatie vd Bosch - Grolleman, Landgraaf

Bericht Geplaatst: Ma Jul 18, 2011 15:04 
Omhoog  
Jonge duivenvlucht Strombeek gaat door

vrijdag 15 juli 2011

Geachte verenigingen en leden,

Na intensief beraad en overleg tussen bestuur en onze lossingscoördinator, de heer A. van Dam, hebben we gezamenlijk besloten de jonge duivenvlucht van morgen
gewoon te laten doorgaan.
Uiteraard hebben we alle weerkaarten zorgvuldig bekeken.
Dus kunnen we vanavond, zoals gepland, de jonge duiven inkorven voor Strombeek.

Allemaal veel succes gewenst.

Met vriendelijke groeten,

Tiny van Santen.

 Profiel E-mail  

Offline
Stamtafel asdoffer

Geregistreerd: Za Mei 09, 2009 18:31
Berichten: 3292
Woonplaats: Combinatie vd Bosch - Grolleman, Landgraaf

Bericht Geplaatst: Wo Aug 03, 2011 18:09 
Omhoog  
verklaring Strombeek
woensdag 20 juli 2011

Verklaring van het bestuur met betrekking tot de jonge duivenvlucht Strombeek d.d. 16 juli 2011.

Geachte leden,

Naar aanleiding van de vlucht Strombeek van afgelopen zaterdag, heeft het bestuur diverse e-mails en telefoontjes ontvangen, waarin mensen hun ongenoegen (en bedreigingen) hebben geuit over het besluit om de vlucht niet af te lassen en over het verloop van de vlucht.

Waarom heeft het bestuur de vlucht niet afgelast?
Op donderdagmorgen heeft het NPO-bestuur, op basis van de weersvoorspellingen van dat moment, geadviseerd om de jonge duivenvluchten af te lassen. Aangezien het bestuur van mening is dat het aflassen van vluchten alleen dient te gebeuren in geval van nood- of overmachtsituaties dan wel indien het vrijwel zeker is dat niet gelost kan worden, heeft zij in overleg met de lossingscoördinator besloten om de weerrapporten van vrijdagmorgen af te wachten. Aangezien de weerrapporten erop wezen dat er in het weekend voldoende mogelijkheden waren om te kunnen lossen, heeft het bestuur besloten om de inkorving van de vlucht door te laten gaan.

Waarom is er op zaterdagmorgen gelost?
Zoals gebruikelijk staan de lossingscoördinator en de convoyeurs in nauw contact met elkaar. De lossingscoördinator laat zich informeren door o.a. weerinstituut Meteoconsult en geeft zijn bevindingen door aan de convoyeurs, die de lossingscoördinator informeren over de situatie ter plekke. Hoewel bewolkt, was het volgens de convoyeurs goed weer in Strombeek en scheen van tijd tot tijd de zon, waarbij er voldoende blauwe plekken in de lucht te zien waren. Zie ook het verslag van de convoyeurs zoals gepubliceerd in de uitslag. De duiven hadden een goed vertrek, waarbij niets erop wees dat het zo’n slechte vlucht zou worden. Op de terugweg naar Nederland werd het vanaf de Nederlandse grens bewolkt met af en toe een spat regen. Maar er waren ook stukken waar het lichter was en de zon scheen.

Waardoor was het verloop zo slecht?
Volgens de lossingscoördinator zijn er geen directe meteorologische oorzaken aan te wijzen. Uiteraard kon iedereen zien dat het in Noord-Holland bewolkt was, maar dat verklaart niet de geleden verliezen die overigens per liefhebber (en per afdeling) verschillen. De oude duivenvlucht verliep supersnel en in andere afdelingen was het verloop met de jonge duiven wél goed. Kortom, er is geen sluitende weerkundige verklaring. Een verklaring zou kunnen zijn dat jonge duiven nog te onervaren zijn om, als ze even miszitten, zich nogmaals te oriënteren bij een bewolkte hemel. Blijkbaar kunnen oude duiven dat wel, aangezien op Breuil le Vert geen of nauwelijks verliezen zijn gemeld.

Wat gaan we doen om verliezen te voorkomen?
Hoewel er geen sluitende verklaring is voor het slechte verloop van deze vlucht, zou de ‘lesson learned’ kunnen zijn dat jonge duiven, in tegenstelling tot oude duiven, alleen gelost zouden moeten worden onder perfecte omstandigheden over de hele vliegroute. We zullen dan wel moeten accepteren dat het vaker zal voorkomen dat lossingen worden uitgesteld , op een kortere afstand wordt gelost of vluchten zelfs geheel worden afgelast. Het spreekt voor zich dat in het belang van de duiven en ons eigen belang een herhaling van vluchten zoals Strombeek zoveel mogelijk moet worden voorkomen.
Tot slot nog dit. Het bestuur voelt erg mee met de leden die een aanzienlijk deel van hun jonge duiven zijn kwijtgeraakt. We hopen dat er toch nog duiven nakomen of worden opgevangen. Mocht u een duif van een ander opvangen, geef die dan snel op. De eigenaar zal u dankbaar zijn.

Het bestuur

 Profiel E-mail  

Offline
Stamtafel asdoffer

Geregistreerd: Za Mei 09, 2009 18:31
Berichten: 3292
Woonplaats: Combinatie vd Bosch - Grolleman, Landgraaf

Bericht Geplaatst: Di Sep 06, 2011 17:00 
Omhoog  
Sens Nat. JD vlucht

Geachte verenigingen en leden,

Het verwarrende bericht op teletekst SBS, van de NPO, wekt het vermoeden dat weer iedere vereniging in kan korven voor de derby
der jonge duiven op Sens. Alleen de afdelingen bepalen wie dit mogen inkorven, daarover is contact geweest met dhr. Marinus van de NPO.
Afdeling 6 heeft, bij het aanmelden voor deze Nationale vlucht, besloten dat deze vlucht alleen toegekend wordt aan de Nationale Inkorfcentra, die
als zodanig bekend staan m.u.v 1211 de Nieuwe Brug, in overleg is besloten dat 1206 de Snelvlieger dit overneemt.

Buiten de lijst, die in bijlage is gevoegd, wordt er dus geen toestemming gegeven om in te korven.

Alle adressen betreffende de inkorfcentra staan vermeld in het informatieboekje.
Een uitzondering hierop is 1425 de Snelle Wieken, deze is weggevallen in het boekje.
Hieronder de gegevens:

1425 de Snelle Wieken
Biezenweg 1-3
2071 KB Santpoort-Noord
Tel. 023-5389057
Centrumleider R. Vermaat e mail:
ruud.vermaat@kpnmail.nl 0255-533096

Met vriendelijke groeten,

Tiny van Santen, secretaris

Toegekende inkorfcentra voor de Derby der Jonge Duiven.
AFDELING 6 NOORD-HOLLAND 2011

1201 DE TELEGRAAF
1205 BOVENKERK
1206 DE SNELVLIEGER
1241 SVEL
1264 ZAANSTREEK-NOORD
1300 AZV
1314 DEN HELDER
1318 LUCHTPOST
1425 SNELLE WIEKEN


In overleg heeft, 1211 de Nieuwe Brug, op deze vlucht het overgedragen aan
1206 de Snelvlieger evenals vorig jaar.

 Profiel E-mail  

Offline
Stamtafel asdoffer

Geregistreerd: Za Mei 09, 2009 18:31
Berichten: 3292
Woonplaats: Combinatie vd Bosch - Grolleman, Landgraaf

Bericht Geplaatst: Wo Okt 19, 2011 14:08 
Omhoog  
Definitieve agenda 28 oktober

Geachte dames en heren,

Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van een algemene ledenvergadering van afdeling Noord-Holland.
Deze vergadering zal worden gehouden op vrijdag 28 oktober 2011, in hotel Akersloot. De aanvang van de vergadering is gesteld op 20.00 uur.
Hierbij ontvangt u de definitieve agenda voor deze vergadering, inclusief de geloofsbrief. Omdat de geloofsbrief digitaal en daardoor uniform is uitgevoerd verzoekt het bestuur u deze volledig in te vullen inclusief het ledenaantal van uw vereniging, dat u aantreft bij het aan de geloofsbrief gekoppelde overzicht van het stemmenaantal per vereniging per 1 oktober 2011. Gelieve deze geloofsbrief voor de aanvang van de vergadering ingevuld bij het bestuur in te leveren,
Als peildatum voor het aantal leden waarmee uw vereniging haar stem uitbrengt zal gehanteerd worden 1 oktober 2011.
Tevens ontvangt U hierbij de notulen van de algemene ledenvergadering van 11 maart 2011.

Namens het bestuur van afdeling Noord-Holland,
met vriendelijke groeten,
Tiny van Santen, secretaris.

Agenda Algemene Ledenvergadering afdeling Noord-Holland

1. Opening door de voorzitter om 20.00 uur.
2. Appèl van verenigingsafgevaardigden, aan de hand van de ingeleverde geloofsbrieven.
3. Behandeling van de notulen van de vorige vergadering d.d. 11 maart 2011.
4. Behandeling van bestuursmededelingen.
5. Behandeling verslag algemene ledenvergadering N.P.O. d.d. 20 juni 2011 en agenda algemene ledenvergadering NPO d.d. 5 november 2011.
6. Behandeling van voorstellen van het afdelingsbestuur en verenigingen.
7. Verslag kascontrolecommissie over het gevoerde financiële beleid van het afdelingsbestuur in 2010 / Behandeling financieel jaaroverzicht 2010
8. Decharge door algemene vergadering over het gevoerde financiële beleid door het afdelingsbestuur in 2010
9. Wat verder ter tafel komt, tevens rondvraag.
10. Sluiting.

 Profiel E-mail  

Offline
Stamtafel asdoffer

Geregistreerd: Za Mei 09, 2009 18:31
Berichten: 3292
Woonplaats: Combinatie vd Bosch - Grolleman, Landgraaf

Bericht Geplaatst: Wo Okt 19, 2011 14:11 
Omhoog  
Noord-Hollandse Kampioenendag

Noord-Hollandse Kampioenendag
Zondag 13 november 20I1
Locatie: Golden Tulip Kennemerstraatweg 425 Heiloo :


Namens het bestuur van afdeling 6 Noord-Holland en de commíssie
Noord-Hollandse Kampioensndag hebben wij het genoegen u uit te nodigen voor de kampioenendag vanaf 12.15

Deze uitnodiging is voor de kampioenen, vluchtwinnaars, autoprijswinnaar,
Parijs vluchtwinnaars 2011 van Afdeling 6 Noord-Holland en genodigden.

Het programma:
10.30 uur ontvangst, kampioenen, winnaars en genodigden
11.00 uur Lunch met o.a. openingswoord voorzitter afd.
12.15 uur Zaal open voor alle leden
12.30 uur Forum met topspelers uit het land
14.00 uur Muziek, loterij, uldiging kampioenen en winnaars

U en uw partner zijn van harte welkom

Bonnenverkoop van alle topliefhebbers uit Noord-Holland vindt plaats op
www.toppigeons.nl
tbv de Noord-Hollandse kampioenendag

 Profiel E-mail  

Offline
Stamtafel asdoffer

Geregistreerd: Za Mei 09, 2009 18:31
Berichten: 3292
Woonplaats: Combinatie vd Bosch - Grolleman, Landgraaf

Bericht Geplaatst: Wo Jan 04, 2012 3:31 
Omhoog  
Besluitenlijst 28102011

maandag 26 december 2011

Geachte leden,

Het bestuur van afdeling 6 Noord-Holland

Wenst alle verenigingen en haar leden
Prettige Kerstdagen
en
Een voorspoedig, gezond en succesvol 2012

Verder treft u hier bij aan de besluitenlijst van de algemene ledenvergadering van 28-10-2011

Verder zal de voorjaarsvergadering, in tegenstelling tot wat in het informatieboekje staat vermeld,
plaats vinden op 09 maart 2012. De data van verzenden, voorlopige en definitieve agenda en voorstellen worden dus ook aangepast.

24-01-2012 verzenden voorlopige agenda.
07-02-2012 eindtermijn indienen voorstellen.
21-02-2012 verzenden definitieve agenda.
09-03-2012 ALV in Akersloot.

 Profiel E-mail  

Offline
Stamtafel asdoffer

Geregistreerd: Za Mei 09, 2009 18:31
Berichten: 3292
Woonplaats: Combinatie vd Bosch - Grolleman, Landgraaf

Bericht Geplaatst: Di Jan 17, 2012 23:23 
Omhoog  
Bonnenverkoop rayon F

Afdeling 6 Rayon F

Grote bonnenverkoop t.b.v. de attractieprijzen in Rayon F staan de bonnen vanaf 20 januari tot 3 februari 22.00 uur op duiven.net
De eindverkoop is zaterdag 4 februari tijdens de kampioenenhuldiging?Feestmiddag/avond bij de “Snelvliegers” Weth. Koolhaasweg 1 in Ouderkerk a.d. Amstel aanvang verkoop ± 18.00 uur.
Alle gegevens kunt u vinden op duiven.net.

De attractie commissie Rayon F.
-------------------------------------------------------------
Bonnenvekoop t.b.v. de “Parijs vlucht op 2 juni a.s. vanuit Nanteuil le Haudouin.
Vanaf 3 februari staan de bonnen voor deze attractie op duiven.net
De opbrengst komt geheel ten goede aan de weekenden Parijs. (voor elk Rayon een winnaar)
De eindverkoop is vrijdagavond om 19.30 uur bij BEP Purmerend, Trimpad 10 1443 WB Purmerend. Onder de schenkers en kopers wordt aan het einde van de verkoop een extra weekend Parijs verloot. Gegevens kunt u vinden op duiven.net

De Rayonvoorzitters van de attractie commissies.

 Profiel E-mail  
Berichten weergeven van de afgelopen:  Sorteer op  
Plaats een nieuw onderwerp Dit onderwerp is gesloten. U kunt geen berichten wijzigen of nieuwe reacties plaatsen.
Pagina 1 van 3  [ 34 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3  VolgendeWie is er online?

Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers

U mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen in dit forum
U mag geen reacties plaatsen op onderwerpen in dit forum
U mag uw berichten niet wijzigen in dit forum
U mag uw berichten niet verwijderen in dit forum
U mag geen bijlagen plaatsen in dit forum
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group :: Style based on FI Subice by phpBBservice.nl :: Alle tijden zijn UTC + 1 uur [ Zomertijd ]
Vertaald door phpBBservice.nl.